null

I edycja Konkursu "Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
I edycja Konkursu
I edycja Konkursu "Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie"

Biuro Edukacji rozpoczyna Konkurs, którego celem jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.

Proponując Państwu nowy projekt chcemy zmienić podejście społeczności szkolnej oraz przedstawicieli samorządu do schematycznej organizacji przestrzeni szkolnej. Szkoła nie jest przecież jedynie miejscem nauczania i uczenia się, ale również przestrzenią sprzyjającą nawiązywaniu relacji społecznych z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami i seniorami.

O nagrodę wystąpić mogą przedstawiciele społeczności szkolnej/przedszkolnej, w tym: dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub zespołowe.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:

  1. Przedszkola,
  2. Szkoły podstawowe,
  3. Szkoły ponadpodstawowe.

Pod uwagę brane będą obiekty zgłoszone do 31 marca 2016 r.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawyedukacja.warszawa.pl w zakładce Projekty i inicjatywy.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela również pani Bożena Głażewska pracownik Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Pozaformalnej w Biurze Edukacji: bglazewska@um.warszawa.pl; tel: 22 44 33 518

 

Załączniki: