null

HiT na sesji Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

STANOWISKO NR 45 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z 8 września 2022 r. 

w sprawie przedmiotu Historia i Teraźniejszość

Od 1 września 2022 roku do szkół ponadpodstawowych wszedł nowy przedmiot – Historia i Teraźniejszość, który zastąpił obowiązkową edukację obywatelską prowadzoną dotychczas w ramach lekcji Wiedzy o Społeczeństwie. Już na etapie tworzenia podstawy programowej pojawiły się obawy, że celem lekcji Historii i Teraźniejszości jest jednostronne i nieprawdziwe przedstawienie najnowszej historii Polski z perspektywy narzuconej przez obecnie rządzącą partię. Do prac nad podstawą programową zostali zaangażowani prawicowi, konserwatywni historycy, w większości związani ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Niezależni eksperci zarzucają podstawie programowej tego przedmiotu ideologizację i narzucanie uczniom jedynej wizji przeszłości.

Przedmiot obejmujący swoim zakresem okres powojenny i niedawną współczesność, czyli czas nam bardzo bliski, jest niezwykle ważny, ponieważ ma wpływ na kształtowanie poglądów i postaw młodych ludzi, którzy często sami nie byli świadkami tej historii. Tym istotniejsze jest, aby w jego ramach, możliwa była prezentacja różnych punktów widzenia i nieskrępowana partyjnym myśleniem debata, która pozwala na samodzielną ocenę i wyciąganie wniosków. Tymczasem Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek jako cel przedmiotu Historia i Teraźniejszość określił „odzyskiwanie pokoleń nieświadomych, młodych Polaków” wskazując, że lekcje służyć mają formowaniu nowej świadomości uczennic i uczniów według schematu narzuconego przez rządzącą obecnie partię.

Temu celowi podporządkowany jest zatwierdzony i rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Podręcznik przedstawia jednostronną interpretację historii i prezentuje kontrowersyjne, a w niektórych fragmentach dyskryminujące współobywateli naszego kraju opinie autora.

Wierzymy w mądrość i niezależność warszawskich nauczycielek i nauczycieli, szanujemy ich autonomię i ufamy, że nauczając Historii i Teraźniejszości oraz wybierając materiały, z których korzystają, będą kierować się poszanowaniem prawdy, rzetelnością i wiarygodnością naukową oraz dobrem uczennic i uczniów.

Jednocześnie wyrażamy swoją wdzięczność i solidarność z warszawskimi nauczycielkami i nauczycielami, którzy odważnie sprzeciwiają się postępującej ideologizacji szkoły i przekazują rzetelną wiedzę i niezakłamany obraz świata. Domagamy się od Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprzestania szerzenia propagandy w szkołach, poszanowania różnorodności postaw i poglądów oraz wolności ich wyrażania.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 Ewa Malinowska-Grupińska

Załączniki: