null

Zakończenie projektu - "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła zawodowa przy ul. Wysockiego, sala komputerowa.
Autor: m.st. Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa uprzejmie informuje, iż zakończyło się wydawanie sprzętu komputerowego w ramach grantu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości 325 000,00 zł. W ramach realizacji zadania został dokonany zakup 132 laptopów dla wnuków byłych pracowników PGR.

Środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego pochodziły z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.