null

Gala X edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka: do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane. Nagroda jest jednocześnie elementem promocji warszawskiej oświaty, jako twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Tegoroczna jubileuszowa X Gala odbywała się w wyjątkowym miejscu jakim jest Korczakianum, w dawnym budynku Domu Sierot, kierowanym przez Janusza Korczaka. 

Temat przewodni X edycji 2022/2023 to “Szkoła/placówka miejscem gościnności i współistnienia, w tym dla dzieci z Ukrainy”.

Laureatami tegorocznej X edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka zostali:

w kategorii Przedszkola

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430, ul. Ceramiczna 9a,

w kategorii Szkoły Podstawowe

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz, ul. Białobrzeska 44,

w kategorii Szkoły Ponadpodstawowe

  • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia, ul. Złota 58,

kategorii inne placówki dla dzieci i młodzieży

  •  Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Jana Brożka 1A,

(Laureaci z każdej kategorii otrzymają dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł.)

wyróżnienie

  • Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego, ul. Podróżnicza 11,   
  • Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka ul. Ożarowska 71. 

Wszystkie placówki ubiegające się o Nagrodę zasługują na uznanie. Opisywane przez nie praktyki wychowawcze świadczą o namyśle, refleksyjności oraz potrzebie zwiększenia własnej efektywności w obszarze wychowania. Wnioski złożone w ramach konkursu zostały ocenione przez Kapitułę w składzie: Pani Barbara Janina Sochal, Pani Marta Ciesielska, Pani Anna Czerwińska, Pani Ewa Borgosz, Pani Teresa Ogrodzińska, Pani Katarzyna Liwak-Rybak,  Pani Monika Werwicka i Pan Janusz Kostynowicz.

W drugiej części uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy – Powstał Dziecięcy Parlament Korczakowski! składający się senatorów (nauczycieli), ekspertów (dyrekcja BE oraz Kapituła) oraz partii przedszkolaków, partii szkół podstawowych, partii szkół ponadpodstawowych oraz partii emerytów. Obrady poprowadził Król Maciuś I a Marszałkiem została Pani Dorota Łoboda.

Uchwały dziecięcego parlamentu korczakowskiego podjęte w czasie X Gali Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. J. Korczaka. Kurczakianum, 24 października 2024 r.

1. Więcej WOLNOŚCI w szkole w zakresie liczby i rodzaju zajęć ("Mniej matmy i polskiego, więcej zajęć dodatkowych")

2. ZAKAZ ZADAWANIA PRAC DOMOWYCH na weekendy! ("Więcej lektur, mniej ćwiczeń!")

3. Więcej SZALONYCH ZABAW w przedszkolu (i mnóstwa zabawek!)

4. Więcej DOBROWOLNYCH WYBORÓW w kwestii obiadów szkolnych (każdego dnia dla każdego dwie opcje: makaron oraz coś innego)

5. MAKARON na obiedzie codziennie w każdej szkole (z autopoprawką z pkt. nr 4). 

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy. Partnerami Nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.  Książkę: Wypisy Recepty Starego Doktora. Agnieszki Zgrzywy dla nagrodzonych ufundowało "WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN”.

Galę poprowadził Pan Bartłomiej Włodkowski fundacja AVE.

Zobacz galerię (12 zdjęć)