null

Prezydent m.st. Warszawy przyznał kolejne Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

27 września 2023 roku w siedzibie Centrum Nauki Kopernik odbyła się XIV gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy. Oba projekty realizowane są już od ponad dekady w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Lista kolejnych szkół, którym zostały przyznane:


Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 należy 213 publicznych i niepublicznych szkół.  

 

W uroczystości, z udziałem przedstawicieli społeczności wyróżnionych szkół, uczestniczyli: Renata Kaznowska – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na czele z dyrektor Joanną Gospodarczyk, zarządu dzielnic m.st. Warszawy, a także Zespołu opiniującego tegoroczne wnioski szkół, w tym prof. Joanna Łukasiewicz-Wieleba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz przedstawicielki samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). 

Uroczystość uświetnił pokaz przygotowany przez Marka Łuszczyka z Muzeum Farmacji. Całość poprowadził Artur Wolski.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim aplikującym szkołom za podejmowane działania a wyróżnionym raz jeszcze gratulujemy!

Dziękujemy ponadto członkom i członkiniom Zespołu opiniującego przedłożone wnioski oraz Zespołowi Szkół Fototechnicznych w Warszawie za oprawę fotograficzną gali.

 

Zobacz galerię (15 zdjęć)