null

Gala VIII edycji oraz inauguracja nowej IX odsłony Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszam Państwa dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w Gali VIII edycji oraz inauguracji nowej IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Wydarzenie odbędzie się 18.10.2021 r. w godzinach 14.00-15.30 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

 

Wszystkich zainteresowanych proszę o rejestrację online w elektronicznym systemie zapisów na szkolenia: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Gala-VIII-edycji-oraz-inauguracja-nowej-IX-odslony-Warszawskiej-Nagrody-Wychowawczej-imienia-Janusza-Korczaka

Po uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatne wejściówki na wystawy w Muzeum Polin.

Wydarzenie będzie przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

 

Podczas uroczystości poznamy tegorocznych Laureatów i zaprezentujemy nową formułę Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Partnerzy m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz WCIES przedstawią różnorodne formy wsparcia/doskonalenia w obszarach związanych z tematyką Nagrody.

 

Janusz Korczak autorytet pedagogiczny, jest jednym z przewodników dla warszawskiego samorządu w dziedzinie wychowania a jego dziedzictwo stanowi punkt odniesienia i źródło inspiracji dla formułowania celów stawianych przed oświatą.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.

 

Priorytet wychowawczy – temat przewodni IX edycji 2021/2022

„Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży – co poradziłby nam Korczak?”

 

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy. Partnerami Nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.           

Zapraszam do zapoznania się z nowym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka”.

Załączniki:

Załączniki: