null

IALE 2022 European Landscape Ecology Congress

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11.07.2022 14:00 - 15.07.2022 16:00
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (kampus główny), Krakowskie Przedmieście 26/28
Zdjęcie dekoracyjne

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, European Association for Landscape Ecology

Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu IALE 2022 ma na celu zwrócenie uwagi na rolę ekologii krajobrazu jako nauki łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Takie podejście jest szczególnie potrzebne teraz, gdy świat stoi przed globalnymi wyzwaniami, takimi jak kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie środowiska, masowa migracja i urbanizacja.

Całościowe, krajobrazowe podejście do złożonych systemów kulturowo-środowiskowych – które jest istotą ekologii krajobrazu – zapewnia doskonałe ramy dla łączenia transdyscyplinarnych narzędzi i perspektyw w celu lepszego zrozumienia różnorodnych zjawisk i procesów wokół nas oraz przewidywania i właściwego zarządzania nimi.

Dlatego chcemy uczyć się na przeszłych doświadczeniach i wiedzy, aby wziąć odpowiedzialność za kształtowanie zrównoważonych krajobrazów i społeczeństw przyszłości - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.