null

Eduwarszawa.pl: Office 365 w warszawskich placówkach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już od początku roku szkolnego 2020/21 z platformy Office 365 będzie mogła skorzystać grupa szkół, które się na to zdecydują. Od roku szkolnego 2021/22 platforma będzie dostępna we wszystkich jednostkach systemu oświaty, w tym przedszkolach, placówkach pozaszkolnych, poradniach, bursach i jednostkach administracji oświatowej.

Przygotowania do zamówienia nowej platformy trwały od 2018 roku. Z rozpoczęciem wdrożenia ratusz czekał między innymi na zakończenie projektu budowy łącz światłowodowych do prawie wszystkich szkół oraz budowy lub modernizacji wewnętrznych sieci informatycznych w budynkach szkolnych. Uruchomianie platformy zbiegło się w czasie z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na narzędzia zdalnego nauczania w okresie epidemii, ale środki na ten cel Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała w 2018 roku, a proces przygotowania przetargu rozpoczął się w zeszłym roku. Wiele dostępnych dziś niezależnych analiz wskazuje, że platforma Office 365 jest zdecydowanym liderem wśród dostępnych rozwiązań, co potwierdzają statystyki jej wykorzystania w oświacie europejskiej i na innych kontynentach.

W Warszawie wybraliśmy model jednolitej platformy, gdyż zależy nam na możliwości szerokiej i bezproblemowej współpracy międzyszkolnej. Wybrany model zmniejsza również koszty utrzymania i zarządzania oraz docelowo ułatwi pracę dyrektorom i nauczycielom w wielu szkołach, które do tej pory nie korzystały w sposób systemowy z podobnych narzędzi.

Jednolita platforma nie wyklucza możliwości dostosowania jej struktury do potrzeb i preferencji danej szkoły oraz zdecentralizowanego zarządzania kontami użytkowników. Szkoły, które już korzystają z bezpłatnej wersji Office 365, będą mogły przenieść się na nową platformę w okresie wakacji. Firma Microsoft we współpracy z miastem przygotowuje odpowiednie poradniki, przewodniki i narzędzia.

Szkoły, które korzystają z innych platform będą mogły korzystać z nich równolegle lub przenieść się. Wiele z nich będzie w przyszłości dostępne wprost z nowej platformy, z zachowaniem jednolitego uwierzytelniania.

Dysponujemy też precyzyjnie opracowanymi zasadami ochrony danych osobowych uczniów i nauczycieli, wraz z kompletem odpowiednich materiałów informacyjnych.