null

EDUWARSZAWA.PL

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Projekt edukacyjny Miasta Stołecznego Warszawa

Eduwarszawa.pl – dla ucznia i nauczyciela: zdalnie, wygodnie, bezpiecznie 
Eduwarszawa.pl
Miasto Stołeczne Warszawa przygotowuje systemowe rozwiązanie wspomagające funkcjonowanie stołecznej oświaty. Trwają prace nad wdrażaniem nowoczesnego projektu pozwalającemu wszystkim nauczycielom i uczniom korzystać z Microsoft Office 365, w szkole i w domu.

Czym jest Eduwarszawa.pl?

Eduwarszawa.pl to nie tylko narzędzia do pracy zdalnej, pakiet biurowy Microsoft Office 365 ProPlus, poczta elektroniczna, ale też możliwość integracji z e-dziennikiem, arkuszem organizacji pracy szkoły, systemami rekrutacji i innymi, wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów  oraz pracowników administracji. To nowa, bezpieczna, wygodna i wiarygodna przestrzeń, do której stopniowo przenoszone  będą kolejne procesy związane z organizacją warszawskiej oświaty. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do Minecraft: Education Edition, czyli wersji edukacyjnej popularnej gry Minecraft.

Docelowo każdy uczeń oraz pracownik uzyska dostęp do usług Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszego pakietu Microsoft Office 365 ProPlus.To pełna i najbardziej rozbudowana wersja pakietu Office w ofercie Microsoft, pozwalająca na instalację aplikacji pakietu biurowego na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach i 5 smartfonach użytkownika, zawierająca aplikacje: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access w najnowszej wersji z prawem do aktualizacji.

Epidemia a edukacja zdalna

Obecna, trudna sytuacja epidemiczna potwierdziła słuszność przyjętej strategii rozwoju procesów edukacyjnych w mieście, ponieważ to nowe środowisko pracy ułatwi również zdalne nauczanie dzieci i młodzieży. Pakiet zakupionych przez ratusz narzędzi przeznaczony jest dla ponad 208 tys. uczniów i 30 tys. nauczycieli. 

Etapy realizacji projektu Eduwarszawa.pl

Projekt będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmie grupę szkół znajdujących się w pięciu dzielnicach: Praga-Południe, Targówek, Ursynów, Wawer i Żoliborz jeszcze w  kwietniu br. To łącznie ponad 13 000 uczniów i ok. 1300 nauczycieli.

Kolejny etap nastąpi po ogłoszeniu zaktualizowanego kalendarza bieżącego roku szkolnego, najprawdopodobniej w lecie. Szkołom już korzystającym z Office 365 ułatwione zostanie przeniesienie dotychczas zgromadzonych zasobów edukacyjnych na platformę Eduwarszawa.pl. Środowisku oświatowemu zapewnione zostanie wsparcie
i szkolenia.

Nauczyciele ze wszystkich warszawskich szkół i placówek  będą mieć możliwość uczestniczenia w specjalnie dedykowanych szkoleniach on-line dostępnych na platformie Microsoft Educator Center: https://education.microsoft.com/pl-pl. Każdy nauczyciel będzie mógł stworzyć na platformie swój profil i zdobywać nowe kompetencje w formule gamifikacji (można otrzymywać punkty, odznaki i certyfikaty).

Warszawa działa dla edukacji

Dzięki dotychczasowej aktywności i współpracy licznych środowisk nasze dzieci i młodzież mają możliwość nauki w dzisiejszych, nietypowych warunkach. Jednym z celów projektu Eduwarszawa.pl jest systemowe i długoterminowe uporządkowanie i ułatwienie zdalnej pracy i nauki. Zachęcamy również wszystkich zaangażowanych w nową edukację do korzystania z innych form wsparcia. Odpowiadając na potrzeby warszawiaków, już w marcu uruchomiliśmy Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów, przygotowaliśmy Warszawskie Repozytorium Pomysłów pomocne w pracy zdalnej, prowadzimy zdalne szkolenia i tematyczne kursy e-learningowe.

Uruchomiliśmy użyczanie uczniom i nauczycielom wcześniej kupionego sprzętu (Zarządzenie nr 494/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 kwietnia 2020 r. ). Zachęcamy również do korzystania ze sprzętu komputerowego kupionego przez Urząd w ramach projektu ARGOS, współfinansowanego z funduszy europejskich. Projekt pozwolił na wyposażenie 135 pracowni w szkołach oraz 30 pracowni w instytucjach edukacyjnych, w których łącznie jest 2039 zestawów komputerów oraz 30 drukarek. Mamy więc dziś w swych dodatkowych zasobach 1200 laptopów z dostępem do Internetu, przeznaczonych dla potrzebujących wsparcia uczniów oraz 2039 stacjonarnych zestawów komputerowych i 30 drukarek dostępnych dla uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców Warszawy.

Jesteśmy świadomi ogromnego wysiłku, jakiego podjęli się dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zmuszeni do  przeorganizowania w błyskawicznym tempie swojej dotychczasowej pracy. Wiemy też, jak dużego zaangażowania od rodziców wymaga obecna sytuacja. Staramy się wszyscy maksymalnie wykorzystać zebrane dotąd doświadczenia, ale mamy świadomość ograniczeń związanych z natychmiastową zamianą edukacji tradycyjnej na wirtualną.

źródło: http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/cyfryzacja-oswiaty/cyfrowa-szkola/22341-eduwarszawapl-dla-ucznia-i