null

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie
Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie

Przedstawiamy publikację Eurydice dotycząca edukacji cyfrowej w szkołach państw członkowskich UE.

Raport został po raz pierwszy opublikowany w języku angielskim w 2019 r. (tytuł oryginału: Digital Education at School in Europe) przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), Eurydice. Badania dotyczą szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących (pierwszego i drugiego stopnia) w roku szkolnym 2018/2019, łącznie w 43 systemach edukacji.
Wartość tego podsumowania dodatkowo zwiększa doświadczenie pandemii wywołanej wirusem COVID-19, której jednym z dotkliwych następstw była zmiana stacjonarnego trybu pracy uczelni
i szkół na pracę zdalną, wymagającą kompetencji cyfrowych. Autorzy raportu wskazują na dwa istotne i uzupełniające się wymiary edukacji cyfrowej w szkołach:

1)      rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;

2)      pedagogiczne wykorzystanie narzędzi informatycznych do wspierania i przekształcania procesu uczenia się i nauczania.

Opracowanie zawiera wskaźniki dotyczące m.in.:

1)      kompetencji cyfrowych uczniów i sposobów ich rozwijania oraz oceniania w ramach programów szkolnych;

2)      kompetencji cyfrowych nauczycieli;

3)      wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście szkolnym, w tym do oceny kompetencji cyfrowych;

4)      strategicznego podejścia do edukacji cyfrowej w systemach edukacji poszczególnych krajów

i wynikających z niego działań wspierających szkoły.

W załącznikach raportu znajdują się linki do dokumentów i strategii dotyczących edukacji cyfrowej, w tym ram kompetencji nauczycieli oraz instytucji wspierających edukację cyfrową w szkołach, w każdym
z krajów biorących udział w badaniu.

Publikacja do pobrania znajduje sie poniżej.

Załączniki: