null

Dzień Edukacji Finansowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
15.11.2022 - 15.11.2022

Fundacja GPW zaprasza nauczycieli i rodziców, chcących zwiększać swoją wiedzę finansową, na 2 edycję Dnia Edukacji Finansowej. W programie: warsztaty i wykłady dotyczące zagadnień związanych z inwestowaniem, ale także szerzej – z zarządzaniem finansami osobistymi, kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwem. Wydarzenie odbędzie się 15 listopada w formule hybrydowej - online oraz stacjonarnie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Ważnym elementem tegorocznej agendy będzie debata ekspercka pt. „Rola i perspektywy edukacji finansowej w dobie recesji”. W części ogólnej wydarzenia odbędzie się także wystąpienie Przedstawicieli Rady Edukacji Finansowej nt. Krajowej Strategii Edukacji Finansowej połączone z prezentacją raportu „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce – znaczenie, dane i oferta edukacyjna”. W programie nie zabraknie także informacji o licznych projektach z zakresu edukacji ekonomicznej.

Do współpracy merytorycznej organizator zaprosił ekspertów z ww. dziedzin oraz przedstawicieli Patronów, Partnerów i organizacji zajmujących się problematyką edukacji finansowej społeczeństwa.

Dodatkowo podczas 2.edycji DEF w holu głównym Centrum Giełdowego na uczestników stacjonarnych czekać będą także stoiska informacyjne Parnerów wydarzenia, przy których będzie można bardziej szczegółowo zapoznać się z ich działalnością i realizowanymi projektami.

Współorganizatorem DEF jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów oraz Centrum GovTech Polska. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Partnerami głównymi zostali: Dom Maklerski BOŚ S.A., Beta Securities Poland S.A. oraz Biuro maklerskie mBanku. Partnerami Dnia Edukacji Finansowej będą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, PFR Portal PPK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polska Izba Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, CFA Society Poland, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, PKN ORLEN S.A., Stowarzyszenie Investhink, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centralny Dom Technologii, Czepczyński Family Foundation, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy Parkiet, PAP Biznes, money.pl oraz Kurier Nauczycielski.

Dzień Edukacji Finansowej jest realizowany w ramach kampanii World Investor Week (WIW). Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Rolę koordynatora World Investor Week w Polsce pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.