null

Doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 9 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LVII/1805/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. Natomiast 30 grudnia 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy  podpisał zarządzenie nr 2034/2021 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2022 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do wymienionej uchwały. Oba akty stanowią podstawę do wydatkowania w 2022 r. środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Akty zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Zgodnie z § 12 ww. zarządzenia wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Załączniki: