null

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na rok 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

14 kwietnia 2022 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawa została podpisana umowa nr 117/NPRC/2022/JST o dofinansowanie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na rok 2022.

Dofinansowanie zostało przyznane 182 placówkom/szkołom prowadzonym przez m.st. Warszawę. W kierunku interwencji 3.1 (placówki wychowania przedszkolnego) dofinansowano 107 placówek. W kierunku Interwencji 3.2 (szkoły) dofinansowanie otrzyma 75 szkół.

Kwota przyznanego dofinansowania: 1 084 500,00 zł

Kwota wkładu własnego: 271 125,00 zł

Całość realizacji Programu w 2022 roku: 1 355 625,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz.U. 2021 poz. 1675) w załączeniu znajduje się lista szkół, które otrzymały dofinansowanie na rok 2022.

 

 

Załączniki: