null

Dodatkowa oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

Warszawa została wyróżniona nagrodą pieniężną w konkursie Gmina na Medal #SzczepimySię za osiągniecie wyniku 67 proc. wyszczepialności mieszkańców stolicy. Nagrodę należy przeznaczyć wyłącznie na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii. Dlatego cała kwota zostanie wykorzystana na wsparcie psychologiczne uczniów, dla których czas pandemii i nauki zdalnej był niezwykle trudny.

Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z pandemią spowodowały diametralną zmianę w życiu społecznym. Konsekwencje pandemii znacząco dotknęły dzieci i młodzież pozbawiając ich stałego, bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia wpłynęła na nasilenie lęków, wzmogła poczucie wyobcowania i nasiliła trudności, stany depresyjne i brak motywacji do działania u części dzieci.

W ramach dofinansowanych inicjatyw zorganizowane zostaną zajęcia dla rodziców (wykłady online) oraz dla uczniów na terenie poradni dot. m.in. rozwijania uważności, uczenia się technik radzenia sobie ze stresem i innymi trudnymi emocjami, koncentracji uwagi, budowania relacji, poszukiwania wsparcia. Część zajęć będzie prowadzona w warszawskich szkołach.

W ramach otwartych sobót w poradniach psychologiczno-pedagogicznych planowane są spotkania grupowe oraz indywidualne konsultacje adekwatnie do potrzeb mieszkańców - uczniów, rodziców, nauczycieli. Dodatkowo dwie poradnie w ramach otrzymanych grantów zakupią specjalistyczne sprzęty, które pozwolą na świadczenie profesjonalnego wsparcia dla uczniów również po zakończeniu realizacji projektu. Urządzenia pozostaną na wyposażeniu poradni poprzez co oferta placówki zostanie poszerzona i dopasowana do potrzeb pacjentów.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/otwarte-soboty-w-poradniach-psychologiczno-pedagogicznych

Mamy nadzieję, że podjęte działania będą stanowiły odpowiedź na najpilniejsze potrzeby mieszkańców Warszawy.

Dodatkowe wsparcie organizują:

  • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
  • Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna nr 17
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24  
  • Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP