null

Do 8 lipca 2022 r. zapraszamy do składania wniosków o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Harmonogram tegorocznej aplikacji o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA na czas nieokreślony:

- 5 kwietnia 2022 r.: tematyczne szkolenie we WCIES

- 28 czerwca 2022 r., godz. 15:00-18:00 we WCIES (ul. Stara 4)

konsultacje grupowe, zapisy od 1 czerwca 2022 r.

- do 8 lipca 2022 r.

termin składania wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Wniosek stanowi wyciąg z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, realizowanego w placówce, szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Oryginał wniosku, tj. wypełniony i podpisany wydruk z systemu ankietowego Biura Edukacji (wzór w załączniku), wraz z pismem przewodnim adresowanym do dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,  zainteresowana szkoła składa do kancelarii głównej Urzędu m.st. Warszawy (Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa).

- wrzesień/październik 2022 r.

ogłoszenie wyników ws. przedłużenia certyfikacji

 

***

Z końcem roku szkolnego 2021/2022 dobiega końca czteroletni okres realizacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych przez szkoły, którym Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA został przyznany jesienią 2018 roku, w ramach IX edycji projektu.

Szczegółowa lista 44 szkół, które w bieżącym roku szkolnym mogą ubiegać się o Certyfikat bezterminowy po zakończeniu 4-letniego cyklu realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych (tj. posiadają dziś status Certyfikatu  - ważny do 31 sierpnia 2022 r. lub ważność wygasła), dostępna jest w Rejestrze Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Załączniki: