null

Chatbot informacyjny – pomoc w języku polskim i ukraińskim. Інформаційний чат-бот – допомога польською та українською мовами

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Jesteś rodzicem z Ukrainy i chcesz uzyskać informację o zapisie dziecka do szkoły? Zależy ci na kontynuowaniu studiów lub kariery naukowej w Polsce? Skorzystaj z narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Chatbot informacyjny jest dostępny na profilu MEiN na portalu Facebook.

Ви батько/мати з України і бажаєте отримати інформацію про запис вашої дитини до школи? Бажаєте продовжити навчання у вищому навчальному закладі чи продовжити наукову кар’єру в Польщі? Скористайтеся програмою, підготовленою Міністерством освіти і науки. Інформаційний чат-бот доступний у Фейсбук на профілі MEiN.


Chatbot informacyjny 

Chatbot został przygotowany we współpracy z GovTech Polska w ramach inicjatywy #SzkołaDlaWas. Narzędzie pozwala uzyskać informacje związane z zapisem dziecka do szkoły, przyjęciem na studia, pomocą materialną dla studentów czy podejmowaniem pracy w polskich uczelniach lub instytutach naukowych. Powstało z myślą o ukraińskich rodzicach, uczniach, studentach i pracownikach naukowych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju w wyniku eskalacji konfliktu zbrojnego.

Rozmowa z chatbotem także w języku ukraińskim

Chatbot to narzędzie, które umożliwia uzyskanie niezbędnych informacji także w języku ukraińskim. Jest ono intuicyjne i łatwe w obsłudze. Chatbot nie tylko udziela najważniejszych informacji, ale za pośrednictwem udostępnionych linków pozwala na przekierowanie użytkowników na strony internetowe z informacjami dla obywateli Ukrainy. 

Zachęcamy do skorzystania z chatbota!


 

Інформаційний чат-бот

Чат-бот був підготовлений у співпраці з GovTech Polska в рамках ініціативи #SzkołaDlaWas. Програма дозволяє отримати інформацію, пов’язану із записом дитини до школи, вступом до вищого навчального закладу, фінансовою допомогою для студентів, а також працевлаштуванням у польських вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах. Чат-бот створено з думкою про батьків, учнів, студентів та науковців з України, які були змушені покинути свою країну внаслідок загострення збройного конфлікту.Інформаційний чат-бот.

Розмова з чат-ботом також українською мовою

Чат-бот – це програма, яка дозволяє отримувати необхідну інформацію також українською мовою. Програма інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні. Чат-бот надає не лише найважливішу інформацію, але й через відповідні посилання перенаправляє користувачів на сторінки, які містять необхідну інформацію для громадян України.

Запрошуємо вас скористатися чат-ботом!