null

BohaterON w Twojej Szkole – zgłoś szkołę do projektu i pokaż, że pamiętasz!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 30 listopada br. szkoły i przedszkola mogą zgłaszać swój udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON w Twojej Szkole 2023”, upamiętniającej uczestników Powstania Warszawskiego.

Zgłoszenia do projektu

Do projektu mogą dołączyć wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki oświatowe pracujące z dziećmi i młodzieżą. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do 30 listopada za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie.

Szkoły, które zgłoszą udział w projekcie, otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych, w tym m.in. konspekty zajęć dotyczące Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz ze specjalnymi materiałami audio i wideo. Zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem przekazanych pomocy dydaktycznych bądź własnego scenariusza na temat Powstania Warszawskiego. Dodatkowo uczniowie mogą wykonać pamiątkowe wpisy na stronie Dumni z Powstańców

Każda szkoła, która po zakończeniu akcji prześle sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć, otrzyma pamiątkowy dyplom.

„BohaterON w Twojej Szkole”

Od 2016 roku w działania edukacyjne „BohaterON w Twojej Szkole” zaangażowało się ponad 10 tys. przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1,8 mln uczniów z Polski oraz polskich placówek za granicą wzięło udział w lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej. Młodzi ludzie wysłali ponad 1,25 mln kartek i laurek do powstańców. Ponadto 500 nauczycieli uczestniczyło w warsztatach i seminariach. 

W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu Dumni z Powstańców, który stał się wirtualnym miejscem pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Osoby, organizacje i instytucje, którzy działają na rzecz promocji historii Polski i patriotyzmu od 2019 roku są uhonorowywane Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. Do tej pory przyznano 96 takich nagród w siedmiu kategoriach: osoba publiczna, dziennikarz, firma, instytucja, organizacja non-profit, pasjonat, nauczyciel.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 


Szczegóły dotyczące akcji