null

Biznes i Zarządzanie - szkolenie dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.10.2023 09:00 - 24.10.2023 16:00
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu przygotowującym do nauki nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie. Podczas spotkania zostaną omówione w sposób praktyczny wybrane zagadnienia z podstawy programowej BiZ, w szczególności istotne zmiany w stosunku do wcześniejszej podstawy programowej Podstaw Przedsiębiorczości.

Program szkolenia

I. Osoba przedsiębiorcza

Techniki wywierania wpływu i sposoby obrony przed manipulacją

 • Kreatywne myślenie – techniki pobudzające kreatywne myślenie w pracy indywidualnej i zespołowej
 • Rodzaje i źródła innowacji
 • Etapy podejmowania decyzji i metody wspomagające ten proces.
 • Techniki zarządzania czasem
 • Komunikacja interpersonalna

II. Zarządzenie projektami

 • Istota i cele projektu
 • Wyróżnianie zadań w projekcie i określanie ról poszczególnych członków zespołu
 • Harmonogram i budżet projektu

III. Gospodarka rynkowa

 • Podstawowe parametry charakteryzujące gospodarkę (PKB, inflacja, bezrobocie)

IV. Finanse osobiste

 • Funkcje i formy pieniądza
 • Postawy wobec pieniędzy  
 • Poziomy dojrzałości finansowej
 • Zarządzanie finansami osobistymi
 • Formy oszczędzania i inwestowania

V. Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy

 • Proces doboru pracownika
 • Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

VI. Przedsiębiorstwo

 • Istota zarządzania przedsiębiorstwie
 • Pomysł na własny biznes i jego wstępna weryfikacja

Rejestracja 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest możliwe za pośrednictwem formularza elektronicznego. Zapisy będą przyjmowane w dniach 27 września – 13 października 2023 r.

Więcej informacji o szkoleniu