null

Bezpłatny kurs dla nauczycieli “Jak pracować z cudzoziemcami”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centrum Przedsiębiorczości Smolna, pomieszczenie biurowe, ludzie podczas pracy.
Autor: m.st. Warszawa

Stowarzyszenie Vox Humana zaprasza nauczycieli, pedagogów, edukatorów, psychologów, wolontariuszy do udziału w kursie “Jak pracować z cudzoziemcami”.

Kursy są przeznaczone na nauczycieli, wolontariuszy, pedagogów, psychologów, edukatorów oraz osób pracujących z cudzoziemcami. Celem kursów jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy z cudzoziemskimi uczniami. Udział w kursie może być elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kurs ma charakter doskonalący. Czas trwania kursu: 64 godziny.

Terminy spotkań na Zoomie:

 • 05-06.02.2022 godz. 9.00-15.00
 • 12-13.02.2022  godz. 9.00-15.00
 • 19-20.02.2022 godz. 9.00-15.00
 • 26-27.02.2022 godz. 9.00-15.00

Kurs będzie odbywał się zdalnie, udział w kursach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona – 15 osób,, decyduje kolejność zgłoszeń

Kursy będą się składały z dwóch modułów po 32 godziny: pierwszy to „Jak uczyć polskiego jako obcego”, drugi to „Praca w środowisku wielokulturowym”. Kurs będzie stanowił kompleksowe przygotowanie do pracy z cudzoziemskimi uczniami. Każdy z uczestników otrzyma pomoce dydaktyczne do nauki polskiego jako obcego oraz do zajęć związanych z wielokulturowością. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia proszę odsyłać na adres: svhumana@gmail.com

Agata Marek 501 022 598,

Zapraszamy do udziału

 

Program kursu „Jak pracować z cudzoziemcami”:

Program części 1 – Jak uczyć polskiego jako obcego:

Czas: 32 godz.

Prowadząca: Katarzyna Szostak - Król

Treści programowe części 1:

MODUŁ

TREŚCI PROGRAMOWE

LICZBA

GODZIN

Moduł I

- Uwarunkowania prawne dotyczące edukacji cudzoziemców w polskiej szkole.

- Podstawy i założenia dydaktyczne nauczania języków obcych.

- Standardy europejskie w nauczaniu języków obcych i drugich.

- Założenia nowej podstawy programowej w odniesieniu do nauczania języków obcych.

- Narzędzia diagnozy umiejętności językowych i wiedzy ucznia.

- Sposoby monitorowania postępów uczniów.

5 h

Moduł II

Metody nauczania języka polskiego jako drugiego w różnych grupach wiekowych.

3 h

Moduł III

- Podstawy nauczania części systemu językowego polszczyzny.

- Przykłady technik nauczania wybranych elementów języka

8 h

Moduł IV

Przykłady technik nauczania sprawności

- receptywnych

- produktywnych

8 h

Moduł V

- Struktura lekcji języka polskiego jako drugiego.

- Planowanie zajęć języka polskiego jako drugiego

- Sposoby ewaluacji osiągnięć ucznia cudzoziemskiego.

8 h

 

Program części 2 – Praca w środowisku wielokulturowym:

Czas: 32 godziny

Prowadzące; Agata Marek, Lyudmila Naidenova

Treści programowe części 2:

MODUŁ

TREŚCI PROGRAMOWE

LICZBA

GODZIN

Moduł I

- Wielojęzyczność w szkole

- Kryzys migracyjny w Europie

3 h

Moduł II

2 osoby prowadzące

- Zarys religii i kultury najliczniejszych grup cudzoziemców – Ukraina, Wietnam, Czeczenia

- Różnice kulturowe i ich konsekwencje

- Praca w wielokulturowej szkole

16 h

Moduł III

2 osoby prowadzące

- Problemy spotykane w szkole i proponowane rozwiązania

- Studium przypadków w danych szkołach

- Formy wsparcia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne w pracy z uczniami cudzoziemskimi

8 h

Moduł IV

2 osoby prowadzące

- Scenariusze lekcji – wprowadzanie uczniów (warsztaty, ćwiczenia)

- Asystent kulturowy – rola i wsparcie

- Praca w klasie wielokulturowej

5 h

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • korzystać ze źródeł opisujących standardy europejskie oraz wymagania nowej podstawy programowej w zakresie nauczania języków obcych,
 • uwzględnić w planowaniu zajęć indywidualne edukacyjne potrzeby uczniów,
 • stosować zadaniowe formy pracy,
 • zastosować w praktyce wybrane narzędzia diagnozy i monitorowania umiejętności językowych     oraz wiedzy uczniów uczących się języka polskiego jako drugiego,
 • uwzględnić specyfikę nauczania języka polskiego jako drugiego w pracy z uczniem          cudzoziemcem,
 • zdiagnozować umiejętności językowe i wiedzę ucznia rozpoczynającego naukę w polskiej szkole,
 • planować i organizować zajęcia języka polskiego dla cudzoziemców, uwzględniając wyniki wstępnej diagnozy wiedzy i umiejętności ucznia cudzoziemskiego.
 • ma wiedzę nt. religii i kultury uczniów ze swojej klasy,
 • rozumie różnice kulturowe i potrafi przygotować uczniów polskich do przyjęcia kolegów z innych   krajów oraz uczniów cudzoziemskich do przyjęcia norm społeczeństwa przyjmującego,
 • ma wiedzę nt. współczesnego uchodźstwa i migracji,
 • rozumie proces adaptacji uczniów cudzoziemskich w szkole,
 • potrafi uwzględnić specyfikę pracy w klasie wielokulturowej,
 • zna i potrafi przeprowadzić scenariusze lekcji wprowadzające do klasy wielokulturowej,
 • potrafi efektywnie współpracować z asystentem kulturowym i organizacjami wspierającymi szkołę.

Kursy są organizowane w ramach realizacji projektu nr 4/11-2019/FAMI pt. „Mieszkam w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.