null

BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat, pracownia technologii plazmowych materiałów kompatybilnych z krzemem.
Autor: m.st. Warszawa

Nabór na bezpłatne podyplomowe studia dla Dyrektorów i Nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”

Studia podyplomowe dla dyrektorów 

Nowatorskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową z elementami zarządzania hybrydowego (zdalnego)

Dla kogo?

 • dyrektorzy szkół lub zastępcy dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat lub miasto na prawach powiatu mające siedzibę w województwie mazowieckim

Kiedy?

 • marzec – listopad 2022 (dwa semestry)

Nazwa studiów:

 • Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową

Gdzie?

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania – renomowana uczelnia wyższa, II miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych Perspektywy 2022

Liczba godzin

 • 172 godziny /32 punkty ECTS

Tryb prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny/hybrydowy/zdalny – w zależności od sytuacji

W programie:

 • prawne aspekty pracy zdalnej w szkole, efektywna komunikacja, kompetencje cyfrowe, dyrektor jako animator, zarządzanie jednostką, podejmowanie decyzji, negocjacje i budowanie koalicji, mobbing-dyskryminacja-molestowanie, zarządzanie stresem i emocjami, zarządzanie zespołem organizacja zmiany, finanse, przewodzenie zespołom zdalnym i rozproszonym, przywództwo edukacyjne, rola lidera w organizacji i wpływ społeczny, zarządzanie przez gamifikację, zarządzanie przez projekt, seminarium dyplomowe, konsultacje indywidualne i inne.

Koszt:

 • bezpłatnie: czesne, wpisowe i opłata rejestracyjna pokrywane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Liczba miejsc: 58

Rekrutacja na studia trwa od 20 stycznia do 1 lutego 2022 r. do godz. 12.00. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie! Jedyny nabór w tym roku.

Wszystkie potrzebne informacje na stronie https://www.armsa.pl/bezplatne-studia-dla-dyrektorow-i-nauczycieli ,

mailowo: mdo@armsa.pl;  tel.: 022 566 47 97

 


Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów

Nowatorskie studia podyplomowe „Szkoła wobec nowych wyzwań” – dla nauczycieli i pedagogów

Dla kogo?

 • nauczyciele lub pedagodzy szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat lub miasto na prawach powiatu mające siedzibę w województwie mazowieckim

Kiedy?

 • marzec – listopad 2022 (dwa semestry)

Nazwa studiów:

 • Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela

Gdzie?

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania – renomowana uczelnia wyższa, II miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych Perspektywy 2022

Liczba godzin:

 • 179 godzin /30 punktów ECTS

Tryb prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny/hybrydowy/zdalny – w zależności od sytuacji

W programie:

 • warsztat integracyjny, kompetencje medialne uczniów, projektowanie działu, lekcji i zadań, klimatyczne ABC – interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego, uczenie przez eksperyment i dyskusję m.in. metodą STEAM (Nauka, Technologia, Inżynieria, Sztuka i Matematyka), bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu, mobbing – dyskryminacja – molestowanie, prawa autorskie w praktyce nauczyciela, nauczycielskie portfolio -seminarium dyplomowe, praca w klasie zróżnicowanej, budowanie zaangażowania uczniów w kontekście uczenia zdalnego/hybrydowego, rozwijanie umiejętności złożonych, wybrane narzędzia do tworzenia treści cyfrowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zajęcia terenowe, informacja zwrotna w pracy nauczyciela i inne.

Koszt:

 • bezpłatnie: czesne, wpisowe i opłata rejestracyjna pokrywane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Liczba miejsc: 58

Rekrutacja na studia trwa od 20 stycznia do 1 lutego 2022 r. do godz. 12.00. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie! Jedyny nabór w tym roku.

Wszystkie potrzebne informacje na stronie https://www.armsa.pl/bezplatne-studia-dla-dyrektorow-i-nauczycieli ,

mailowo: mdo@armsa.pl;  tel.: 022 566 47 97

Załączniki: