Wydarzenie

null

Warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.10.2021 09:00 - 06.11.2021 09:00

To program skierowany do uczniów zainteresowanych historią z klas 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Są to interaktywne, oparte na dyskusji zajęcia z historii współczesnej świata, Europy, Polski.

Zajęcie prowadzone są w formie seminaryjnej, co oznacza, że uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania się z danego tematu – najczęściej będą proszeni o przeczytanie kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki oraz przygotowania opracowania zleconego przez wykładowcę. Pierwsza część zajęć poświęcona jest dyskusji uczestników nad przeczytanym tekstem, przy udziale nauczyciela, jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona jest poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w historii poszczególnych regionów świata, Europy, Polski. Tym razem uczniowie powinni opierać się na własnej wiedzy ogólnej, uzupełniając wzajemnie posiadane informacje. Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia odbywają się w ramach trzech grup wiekowych:

Grupa globalna

dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów 1 klas szkół średnich

Grupa europejska

dla uczniów 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych,

Grupa polska

dla uczniów 2,3 oraz 4 szkół ponadpodstawowych.

Spotkania odbywają się co drugą sobotę w siedzibie fundacji. W zależności od sytuacji związanej z pandemią zajęcia prowadzonę są bądź stacjonarnie w siedzibie fundacji, bądź online na platformie zoom. Tematy warsztatów, harmonogram zajęć, regulamin oraz kwestionariusz dla chętnych pod linkiem odpowiedniej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2021r.