null

MEiN wznawia nabór do programu "Poznaj Polskę"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Poznaj Polskę
Ratusz Warszawy | Autor: Urząd Miasta

W poniedziałek, 27 września Ministerstwo Edukacji i Nauki wznawia nabór wniosków do programu „Poznaj Polskę”. Przyjmowanie wniosków potrwa do wyczerpania środków; do podziału jest kolejnych 10 mln zł.

Nabór rozpocznie się w poniedziałek, 27 września, o godz. 00:01. Jak podaje MEiN, będzie prowadzony w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

W ramach programu „Poznaj Polskę” szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. 

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. 

Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, w tym: jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z ekspertami, opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.

Pierwszy nabór wniosków ruszył 6 września br. "Program cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już po tygodniu przewidziana na ten cel pula środków, w wysokości 15 mln zł, została rozdysponowana" - informuje MEiN.