null

Program rozwojowy dla asystentów międzykulturowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Teach for Poland zaprasza edukatorów pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji do udziału w bezpłatnym, półrocznym programie tutoringowo-rozwojowym. Projekt startuje 15 stycznia 2024r.

Program przeznaczony jest dla wszystkich edukatorów z polskich szkół publicznych, pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji na każdym stanowisku (nauczycielka/nauczyciel, asystentka/asystent międzykulturowy, pomoc nauczycielki/nauczyciela, nauczycielka wspomagająca/nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy, wychowawca bursy / internatu).

Cele programu

 • wsparcie i wzmocnienie w pracy z klasą wielokulturową      
 • rozwój kompetencji międzykulturowej uczestników i uczestniczek programu
 • inspiracja i wzrost motywacji w tworzeniu przyjaznych przestrzeni edukacyjnych 
 • integracja, budowanie społeczności edukatorów pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji 

Korzyści z udziału

W trakcie programu skorzystasz z:

 • 6 indywidualnych konsultacji z doświadczonym tutorem,
 • 3 zdalnych spotkań w grupie edukatorów w celu wymiany doświadczeń i refleksji,
 • 3 zdalnych szkoleń tematycznych z zakresu kompetencji międzykulturowych,
 • 2 jednodniowych warsztatów stacjonarnych o liderstwie w edukacji i kompetencjach międzykulturowych
 • dwudniowych warsztatów w ramach Instytutu Wakacyjnego (lipiec 2024) o nowoczesnych metodach pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • możliwości konsultacji z psychologiem oraz prawnikiem,
 • dostępu do Funduszu «Działam» na realizacje projektów i inicjatyw rozwijających kompetencje uczniów i integrujących społeczności lokalne,
 • wymiany doświadczeń w społeczności edukatorów pracujących z wielokulturowością w całej Polsce i nie tylko.

Ważne informacje: