null

Trwa nabór do grup terapeutycznych dla młodzieży w Poradni OPTA!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wolne miejsca na zajęcia prowadzone w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej „OPTA”. Pomoc świadczona przez poradnię jest bezpłatna, a jedynym warunkiem z korzystania z niej jest bycie uczniem szkoły prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” prowadzi nabór na zajęcia:

 • dla młodzieży eksperymentującej (alkohol, środki psychoaktywne) 15-19 lat
 • dla młodzieży po pobycie w ośrodkach leczenia uzależnień-podtrzymującej abstynencję 15-19 lat
 • do grupy „Feeling of beauty”, której celem jest odkrywanie w sobie pokładów wartości i piękna nadających sens życiu w niestandardowy sposób.

Od roku szkolnego 2023/2024 poradnia prowadzi również zajęcia w placówkach oświatowych i zaprasza szkoły współpracy.

W ramach Psychologicznego Centrum Wsparcia, w piątki w godz. 10.00-14.00 w poradni działa telefoniczny dyżur interwencyjny (519 047 370), z którego mogą skorzystać bezpłatnie mieszkańcy Warszawy potrzebujący doraźnej pomocy lub konsultacji psychologicznej.

Specjalistyczna Poradnia „OPTA” pomaga dzieciom przedszkolnym i szkolnym, młodzieży (do ukończenia szkoły średniej) oraz ich rodzicom/prawnym opiekunom w kryzysach związanych z funkcjonowaniem rodzinnym i społecznym. Oferta pomocy skierowana jest zarówno dla osób, które doświadczają skutków nadużywania np. alkoholu, środków psychoaktywnych, mediów, jak również borykających się z innymi problemami związanymi m.in. z komunikacją w rodzinie, dorastaniem, trudnościami w szkole, doświadczeniem straty, chorobami, niepełnosprawnościami,  sytuacjami okołorozwodowymi, tożsamością płciową, trudnościami w wyborze ścieżki kształcenia, określeniem zainteresowań zawodowych, trudnościami z podejmowaniem decyzji.

Poradnia proponuje różne formy pomocy dla następujących klientów: 

Dzieci:

 • grupy socjoterapeutyczne
 • warsztaty edukacyjno-rozwojowe
 • terapie indywidualne
 • wsparcie psychologiczne
 • doradztwo zawodowe
 • arterapia
 • dogoterapia

Młodzieży:

 • grupy socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne
 • warsztaty edukacyjno-rozwojowe
 • psychoterapie indywidualne
 • wsparcie psychologiczne
 • warsztaty dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
 • doradztwo zawodowe
 • arterapia
 • dogoterapia
 • psychoedukacja
 • grupy wsparcia

Rodziców/prawnych opiekunów:

 • konsultacje w sprawach wychowawczych
 • mediacje rodzicielskie
 • grupa wsparcia dla rodziców
 • warsztaty dla rodziców dzieci na wszystkich poziomach rozwojowych
 • warsztaty umiejętności wychowawczych
 • psychoedukacja

➜ Dla rodzin:

 • terapia rodzinna.
 • mediacje rodzinne
 • interwencje rodzinne
 • psychoedukacja
 • wykłady

➜ Profesjonalistów: (np. nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców):

 • superwizje i konsultacje,
 • warsztaty o charakterze superwizyjnym.

W soboty organizowane są zajęcia otwarte dla osób, które chcą doświadczyć działań terapeutycznych. Są to zajęcia jednorazowe w różnej formie np.: warsztaty, psychoedukacja, wykłady, elementy pracy metodami Weroniki Sherborne.

Ponadto prowadzone są zajęcia dogoterapii zarówno indywidualne jak i grupowe. Poradnia wprowadziła również mediacje rodzinne i interwencje rodzinne oraz zajęcia indywidualne dla młodzieży z problemem tożsamości płciowej.

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „OPTA”

 • ul. Wiśniowa 56, bud. B, 02-520 Warszawa,
 • tel. 22 826 39 16506 399 683,
 • e-mail: sekretariat.spppopta@eduwarszawa.pl, www.optaporadnia.pl

Dni i godziny otwarcia sekretariatu:

pon.- pt.  w godz. 8:00-19:00, sobota 9:00-13:00

PORADNIA DZIAŁA OD 8.00-20.00

Od września, poradnia uruchomiła internetowy zapis do grup.

Strona internetowa https://optaporadnia.pl/(otwiera się w nowej karcie)

Facebooku  www.facebook.com/Specjalistyczna-Poradnia-OPTA