null

CanSat 2022/2023 - zbierz drużynę, wyślij zgłoszenie!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fragment sondy kosmicznej w trakcie jej budowania

Europejska Agencja Kosmiczna i Biuro Edukacji ESERO Centrum Nauki Kopernik zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w międzynarodowym konkursie CanSat 2022/2023. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Zgłoszenia do akcji przyjmowane są do 23 września br.

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega on na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do Konkursu zgłaszane są Zespoły uczniowskie przez swojego Opiekuna

Zespół powinien:

 • Składać się z od 4 do 6 osób w wieku 14-19 lat;
 • Członkowie/członkinie powinni być uczniami/uczennicami szkoły ponadpodstawowej;
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA;
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna/kę.

Jeden opiekun/ka może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, a jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Nie ma limitu zespołów, pochodzących z jednej szkoły.

Szczegółowe zasady Konkursu CanSat określa Regulamin Konkursu CanSat 2022/2023

Konkurs CanSat składa się z kilku etapów:

 • Rejestracja – wypełnienie przez opiekuna/kę formularza zgłoszeniowego. Formularz pojawi się na tej stronie 01.09.2022, rejestracja będzie otwarta do 23.09.2022.
 • Informacja o zakwalifikowanych zespołach – 27.09.2022.
 • Szkolenie wprowadzające online dla zakwalifikowanych zespołów (w dniach 29-30.09.2022).
 • Raport I – Projekt misji (październik 2022).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu – październik 2022 ( na podstawie Raportu I).
 • Warsztaty techniczne dla zakwalifikowanych zespołów (listopad 2022)
 • Raport II – Prototypowanie i budowanie CanSatów (styczeń 2023, dokładna data zostanie przekazana uczestnikom Konkursu).
 • Raport III – Raport końcowy i dokumentacja potwierdzająca budowę CanSata (marzec 2023, dokładna data zostanie przekazana uczestnikom konkursu).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do finałów CanSat 2023
 • Kampania Startowa – lot i zrzuty CanSatów (marzec/kwiecień 2023)
 • Finał Konkursu CanSat Online – prezentacje wyników badań i wyłonienie zwycięzców (kwiecień 2023)

Instrukcja do tworzenia Raportów znajduje się tu: Design Documentation

Jak się zgłosić?

 • Rekrutacja rozpocznie się 1 września 2022 i potrwa do 23 września 2022Zespół zgłasza opiekun/opiekunka wypełniając formularz, link do formularza: FORMULARZ
 • Do konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły, których formularz zostanie wypełniony poprawnie i w terminie.
 • W formularzu należy określić wstępny plan na misję Cansata i zainteresowania badawcze zespołu.

Czym jest konstruowany przez młodzież CanSat?

Tak zwany CanSat to sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie i uczennice stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Dzięki projektowi CanSat uczestniczące Zespoły doświadczają wszystkich faz profesjonalnego projektu kosmicznego od wyboru celów misji, finansowania, promocji, zaprojektowanie CanSata, integracji komponentów, testowania systemu, raportowania, przygotowania do startu po analizę uzyskanych danych naukowych.

W tym procesie uczniowie i uczennice:

 • uczą się poprzez doświadczanie,
 • przyuczają się do zawodów branży kosmicznej,
 • poszerzają wiedzę z przedmiotów STEM,
 • rozwijają kompetencje miękkie, takie jak praca grupowa, umiejętność komunikacji i prezentacji.

Ocenie jury podlegają raportowane postępy prac, praca zespołów podczas kampanii startowej oraz prezentacje finałowe.

O założeniach konkursu CanSat mówi Przewodniczący Jury – Michał Gumiela.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na cansat@kopernik.org.pl lub bezpośrednio:

Agnieszka Bajtyngier
koordynatorka konkursu CanSat
tel. +48 502 256 397
agnieszka.bajtyngier@kopernik.org.pl 

Katarzyna Nowicka
rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik
tel. 604 194 689
katarzyna.nowicka@kopernik.org.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie Esero Polska