null

Przedszkola – dyżury wakacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poniżej publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.

Rodzice (prawni opiekunowie) będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu specjalnym lub w szkole podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej „karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie do 8 kwietnia 2022 r.

Wzór karty zgłoszenia oraz sposób składania dokumentów potrzebnych do zapisu określa dyrektor przedszkola specjalnego/szkoły podstawowej specjalnej. Informacje o terminach naboru na dyżury wakacyjne i wzór karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej przedszkola/szkoły podstawowej specjalnej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki: