null

Aktywna warszawska młodzież

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aktywna warszawska młodzież to projekt finansowany przez m.st. Warszawę, dzięki któremu młodzież może otrzymać pomoc w realizacji swoich pomysłów. Głównym założeniem zadania jest aktywizacja młodzieży, wsparcie kreatywnych form działania młodych ludzi, pomoc w realizacji oddolnych inicjatyw młodzieżowych, włączenie młodzieży w budowanie wizerunku młodego, kreatywnego miasta Warszawy.

Aktywna warszawska młodzież daje możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego na rozwijanie zainteresowań i pasji oraz realizację różnorodnych wydarzeń. Program adresowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat będących mieszkańcami Warszawy lub/i uczniami warszawskich szkół. Granty są przyznawane grupom młodzieżowym na projekty naukowe, edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, rekreacyjne, społeczne, związane ze środowiskiem lokalnym. Każda z organizacji pozarządowych określiła szczegółowe warunki przyznawania dotacji.

Do sierpnia 2023 r. (lub do wyczerpania środków) działania nieformalnych grup młodzieżowych wspierane są przez poniższe organizacje pozarządowe: 

1) Stowarzyszenie Harcerskie i Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

„Inicjatywy młodzieżowe”

https://sh.org.pl/inicjatywy-mlodziezowe/ 

2) Fundacja ARTE

„W Warszawie jest MOC! Edycja V”

https://organizacja.home.pl/arte/index.php/2022/09/01/w-warszawie-jest-moc-v/ 

3) Klub Inteligencji Katolickiej

„Mam pomysł 2022-2023”

mampomysl.waw.pl 

4) Polskie Towarzystwo Fizyczne

„Ochota na Naukę”

http://ochota.fuw.edu.pl/ 

5) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom"

„InQubator Q Działaniu”

https://qzmianom.org/?page=Strona&id=168 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami dofinansowania projektów młodzieżowych oraz do kontaktu z doradcami – dane opublikowane są na powyższych stronach organizacji.