null

30 maja – koniec składania wniosków do oddziałów ze sprawdzianami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Obraz 200 Degrees z Pixabay

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, zgodnie z harmonogramem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, składają wypełnione wnioski w szkole pierwszego wyboru w terminie od 16 maja br. do 20 czerwca br. do godz. 15.00.

UWAGA: Jeżeli kandydat we wniosku na liście preferencji wskaże oddział wstępny, dwujęzyczny, międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego lub oddział wymagający szczególnych indywidulanych predyspozycji (niezależnie od kolejności na liście preferencji) musi złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru do 30 maja br. do godz. 15.00. Zgodnie z harmonogramem po tym terminie nie będzie możliwe złożenie wniosku, w którym na liście preferencji zostały wskazane wyżej wymienione oddziały.