null

1. Konferencja Inspirowania Dziewczynek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika ze szczegółami wydarzenia - tekst oraz postać dziewczynki, dookoła grafiki złączy internetowych

Fundacja Inspiring Girls Polska zaprasza na pierwszą edycję Konferencji Inspirowania Dziewczynek pod hasłem "Dziewczynki i Technologie". Wydarzenie skierowane jest do dorosłych interesariuszy działań wspierających dziewczynki i kobiety w Polsce - przedstawicieli biznesu, środowisk edukacyjnych, organizacji pozarządowych, a także rodziców i opiekunów. Spotkanie odbędzie się 10 października br. w siedzibie Centralnego Domu Technologii (ul. Krucza 50).

Program konferencji:

Premiera raportu “Dziewczynki i Technologie” autorstwa Prezeski Fundacji Inspiring Girls Polska Elizy Durki oraz socjologa specjalizującego się w zagadnieniach cyfryzacji - Alka Tarkowskiego. 

Inspiring Girls Polska jest organizacją opartą na wiedzy. Wraz z partnerami realizuje działania społeczne na rzecz wzmacniania dziewczynek w Polsce oraz publikuje raporty, na podstawie których projektuje działania programowe fundacji - warsztaty o charakterze mentoringowym skierowane do dzieci w wieku 10-15 lat. 

“Dziewczynki i Technologie” to drugi raport Fundacji, pierwszy - "Aspiracje dziewczynek w Polsce" - jest dostępny do pobrania pod linkiem 

Debata “Lekcja dla dorosłych - jak wspierać sprawczość cyfrową młodych?” 

Podczas debaty prelegentki i prelegenci podejmą temat tego, jak sprawić, by dziewczynki były liderkami przyszłości w nowych technologiach, w jaki sposób wpłynie to na rynek pracy w obszarze STEM oraz jak obecnie możemy wspierać młode dziewczyny w niwelowaniu nierówności w tym obszarze. 

Moderacja: Katarzyna Dębek, wicenaczelna Forbes Polska 

Paneliści: 

  • Eliza Durka, Prezeska Fundacji Inspiring Girls Polska, autorka raportu "Dziewczynki i Technologie" 
  • Justyna Orłowska, Pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech
  • Marta Skrzypiec, Events & Industry Relations Lead, TikTok 
  • Anna Sokołowska, Dyrektorka Centralnego Domu Technologii 
  • Alek Tarkowski, socjolog technologii, współautor raportu "Dziewczynki i Technologie" 
  • Katarzyna Wierzbowska, przedsiębiorczyni, twórczyni Sieci Przedsiębiorczych Kobiet 

Warsztaty inspirowania Dziewczynek

Równolegle do debaty odbędą się warsztaty z dziewczynkami z jednej z warszawskich szkół podstawowych uczestniczącej w programie Inspiring Girls. Ze względu na to, że są to spotkania o charakterze mentoringowym i polegają na ścisłej współpracy role modelki z grupą dziewczynek, na zajęcia nie są prowadzone zapisy.

Działania programowe i edukacyjne Inspiring Girls opierają się na współpracy ze szkołami i organizacji warsztatów o charakterze mentoringowym, do których prowadzenia zapraszamy inspirujące role modelki. Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów dla swoich uczniów - dziewczynek i chłopców w wieku 10-15 lat - zachęcamy do kontaktu z nami poprzez link dostępny na stronie.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.