null

"Wszystkie dzieci są najważniejsze" | Konferencja

Drukuj otwiera się w nowej karcie
04.10.2023 - 04.10.2023

W programie spotkania znajdują się wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbary Sochy, wystąpienia ekspertów z zakresu pieczy zastępczej oraz panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządów i polskich organizacji pozarządowych, wspierających uchodźców z Ukrainy.

Program

8.30 – 9.00
Rejestracja

9.00 – 9.30
Powitanie – otwarcie konferencji

  • Beata PotockaPrzewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
  • Rashed Mustafa SarwarKrajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce
  • Barbara SochaPodsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


9.30 – 9.45
Występ artystyczny dzieci z projektu Lighthouse prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce

9.45 – 10.00
Martyna Wojciechowska 
– „Dlaczego osoba znana daje swoją markę, aby wesprzeć rodzicielstwo zastępcze?”

10.00 – 10.15
Dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk 
– „Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią

10.15 – 10.20
Film podsumowujący projekt (UNICEF)

10.20 – 10.40
Przerwa kawowa

10.40 – 11.30
Panel: Porozmawiajmy o  dzieciach – raport nt. prawa w zakresie pieczy zastępczej w Polsce i Ukrainie, goście: Paulina Masłowska, Regina Gusejnowa-Czekurda, Milena Harizanova – UNICEF, Piotr Gołębiewski – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Prowadzenie: Joanna Luberadzka-Gruca – Fundacja Polki Mogą Wszystko, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

11.30 – 12.00
Dr Anna Krawczak 
– „Jak bezpiecznie żegnać się z dziećmi? Plany przejścia w praktyce rodzin zastępczych.”

12.00 – 13.00
Przerwa obiadowa

13.00 – 13.30
Prelegent TBC – „Trauma wojenna dzieci”

13.30 – 14.00
Joanna Luberadzka-Gruca – Fundacja Polki Mogą Wszystko, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Edyta Wojtasińska – Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Praktyka wspierania dzieci z doświadczeniem traumy (doświadczenia z projektu realizowanego w partnerstwie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i UNICEF)”

14.00 – 14.20
Przerwa kawowa

14.20 – 15.05
Panel: Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodzin zastępczych
 – miasta partnerskie (Gdynia, Łódź, Białystok, Warszawa),

Prowadzenie: UNICEF.

15.05 – 15.50
Panel: Współpraca, wsparcie, sieciowanie
 –Milena Harizanova – UNICEF, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja Dialog, Fundacja Edukacja z Wartościami, (doświadczenia z projektu realizowanego w partnerstwie z UNICEF) oraz inne organizacje członkowskie Koalicji (Fundacja Przystanek Rodzina, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) ,

Prowadzenie: Beata Kulig – SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

15.50 – 16.00
Zakończenie

  • Beata Potocka – Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
  • Jan Kulig – Koordynator Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej projektu realizowanego w partnerstwie z UNICEF 

Formularz zgłoszeniowy