null

"Szkoła z pomysłem" Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy XIV edycja | 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła z pomysłem

Od 5 maja do 5 czerwca szkoły mogą składać w systemie ankietowym Biura Edukacji wnioski o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m. st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”.

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

  • Szkoła z pomysłem na uczenie,
  • Szkoła z pomysłem na kulturę,
  • Szkoła z pomysłem na wspieranie uczennic i uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
  • Szkoła z pomysłem na... (kategoria otwarta).

Założeniem projektu jest promowanie mocnych stron szkół, innych niż wyniki egzaminów zewnętrznych tak, aby w bardziej zrównoważony sposób ukazać wartościowe rozwiązania praktykowane w warszawskich szkołach oraz udostępniać przykłady dobrych praktyk innym szkołom.

Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych w systemie ankietowym na stronie https://ankietybe.um.warszawa.pl/.

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 754 z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m. st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”, Regulamin Wyróżnienia i wzory potrzebnych załączników.

Załączniki: