null

„Psychologia w filmie i mediach” – sprawdź swoją wiedzę i wygraj indeks na uczelnię

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kochasz filmy? Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej! Na zwycięzców turnieju czekają indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju oraz akredytacje na prestiżowe festiwale filmowe. Zgłoszenia trwają do 6 listopada. Zachęcamy do udziału!

Jak zgłosić swój dział w Olimpiadzie?

KROK 1. Uczeń wypełnia Zgłoszenie uczestnictwa, które stanowi Załącznik w PDF do Regulaminu. Należy je wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie przekazać do dyrekcji szkoły.

KROK 2. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną i wyznacza Przewodniczącego. W składzie komisji jedną z osób jest nauczyciel informatyki, w celu wsparcia technicznego po stronie szkoły.

KROK 3. Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie danych ze Zgłoszeń Uczestnictwa uczniów wypełnia Formularz na stronie internetowej Olimpiady (oddzielny dla Komisji i oddzielny dla Ucznia). Przy tym kroku należy sprawdzić poprawność danych, które warunkują udział w Olimpiadzie.

KROK 4. Przewodniczący Komisji Szkolnej wysyła organizatorowi listem poleconym papierowe ZgłoszeniaUczestnictwa uczniów z jednoczesnym wysłaniem skanów na adres mailowy.

Nagrody dla młodych sympatyków filmu

Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody – akredytacje na najpopularniejsze festiwale filmowe, ciekawe książki i angażujące filmy. Najlepsi otrzymają indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju. Do wygrania m.in. studia:

  • na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w PWSFTviT Łodzi,
  • na kierunku Film i Multimedia lub Aktorstwo Nowych Mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej,
  • na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
  • na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Więcej informacji o Olimpiadzie