null

„O migracjach i rozmowie” czyli o wzajemnej komunikacji | Projekt edukacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uczyszy w klasach IV-VI szkoły podstawowej? Dołącz do programu Centrum Eduakcji Obywatelskiej i stwórz z uczniami i uczennicami projekt wokół „Klubu dobrej rozmowy”. Zdobyta podczas wspólnej pracy wiedza z edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej i kulturowej da młodym ludziom narzędzia do dojrzałej dyskusji na temat tożsamości i różnorodności.

Dzięki udziałowi w projekcie:

  • zdobędziesz wiedzę o edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej i kulturowej, 
  • rozwiniesz kompetencje takie jak: świadomość globalna, kompetencje obywatelskie, społeczno-antydyskryminacyjne i krytyczne rozumienie świata,
  • zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób tworzyć włączającą przestrzeń szkolną dla uczennic i uczniów różnych narodowości, kultur czy religii,
  • będziesz skuteczniej kształtować otwartość i empatię na różnorodność – nie tylko związaną z kulturą, religią czy językiem, ale również poglądami czy sposobem ekspresji,
  • poznasz globalne współzależności, kontekst zagadnień migracyjnych i związanych z tematem uchodźstwa,
  • poznasz atrakcyjne formy edukacyjne, które pozwalają na koncentrację uwagi, zwiększenie motywacji oraz zaangażowania uczniów i uczennic w omawiane zagadnienia,
  • nauczysz się wspierać uczniów w realizacji kolejnych etapów projektu uczniowskiego i reagować na pojawiąjące się wyzwania,
  • dowiesz się, jak rozwijać relacje w grupie i tworzyć przestrzeń, w której wszystkie osoby czują się bezpiecznie i komfortowo,
  • nauczysz się prowadzić dialog z osobami o odmiennych poglądach i  rzeczowo przedstawiać argumenty, bazować na faktach, ale również uwzględniać emocje i obawy drugiej strony,
  • dowiesz się, jak stwarzać przestrzeń do współpracy ze środowiskiem lokalnym i pozaszkolnym.

Udział w projekcie jest zgodny z priorytetami Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/24 (sprawdź punkt 4. na stronie MEiN).

Rekrutacja do programu odbywa się za pomocą formularza i trwa do 30 października br.


Więcej informacji o programie