null

(NIE)równość płci w języku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
NIErówność płci w języku - Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli

Warszawska Rada Kobiet we współpracy z Urzędem Miasta, Pełnomocniczką Prezydent ds. Kobiet i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wydała poradnik dla nauczycielek i nauczycieli (NIE)równość płci w języku. Celem poradnika jest budowanie świadomości, jak ważna jest rola języka w edukacji i jak istotne jest stosowanie języka równościowego oraz inkluzywnego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Szkoły powinny dbać o to, aby każda dziewczynka wiedziała, że może zostać kim chce – architektką, naukowczynią, prezydentką, fryzjerką, pielęgniarką, chirurżką, psycholożką, nauczycielką czy prawniczką. Podstawa programowa pełna jest postaci męskich, a język podręczników szkolnych jest zdecydowanie androcentryczny. Autorki publikacji nie tylko wyjaśniają dlaczego używanie feminatywów i języka przeznaczonego dla wszystkich jest potrzebne. Wskazują również, jak tworzyć żeńskie formy i stosować je w szkole.

Załączniki: