Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

7 lipca, 2017 - 13:57
Rekrutacja uzupełniająca
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale dwujęzycznym (klasa VII), przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
22 czerwca, 2017 - 11:19
Składanie kopii świadectwa i wprowadzanie informacji o świadectwie z wyróżnieniem
22 czerwca, 2017 - 10:52
Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci
W związku z problemami technicznymi elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 informujemy, że po powiadomieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty termin zmiany wyboru szkół został wydłużony do 20 czerwca do godz. 15.00.
19 czerwca, 2017 - 09:04
Zmiana preferencji kandydatów do szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi
Od 19 czerwca do 20 czerwca do godz. 15 trwać będzie etap zmiany preferencji. W tym czasie kandydaci mogą zmienić decyzję, dotyczącą wyboru szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi i grup rekrutacyjnych.
14 czerwca, 2017 - 15:34
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 - postępowanie uzupełniające
14 czerwca, 2017 - 15:29
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
W Szkole Edukacji PAFW i UW trwają zapisy na bezpłatne studia dla nauczycieli matematyki i języka polskiego.
8 czerwca, 2017 - 13:56
Dla polonistów i matematyków
W Szkole Edukacji PAFW i UW trwają zapisy na bezpłatne studia dla nauczycieli matematyki i języka polskiego.
Zagrzewamy do nauki
19 czerwca, 2017 - 09:29
Rekrutacja do klasy pierwszej w zawodzie technik energetyk w Technikum Elektrycznym Nr 2
Technikum Elektryczne Nr 2 im. Synów Pułku, szkoła partnerska programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki”, prowadzi nabór do klas o profilach: technik energetyk, technik elektryk i technik teleinformatyk.
16 maja, 2017 - 12:36
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły
16 maja, 2017 - 08:57
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych
- potwierdzenie woli zapisu oraz procedura odwoławcza