Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

25 maja, 2016 - 13:04
Komunikat 9
Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty zmieniające harmonogram rekrutacji –harmonogram działań gimnazjalisty.
25 maja, 2016 - 13:04
Komunikat 8
Termin składania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
25 maja, 2016 - 13:04
Komunikat 7 - nieaktualny
Zmiana terminu składania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
25 maja, 2016 - 13:02
Komunikat 6
Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych.
12 maja, 2016 - 12:01
Harmonogram rekrutacji burs w roku szkolnym 2016/2017
19 maja, 2016 - 08:23
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do burs w roku szkolnym 2016/2017
25 maja, 2016 - 13:05
Infolinia telefoniczna - rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
Informacji na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic i Biura Edukacji.
16 maja, 2016 - 13:30
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2016/2017
12 maja, 2016 - 12:47
Harmonogram rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2016/2017
9 maja, 2016 - 15:19
Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/17