Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

4 lutego, 2016 - 15:43
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
4 lutego, 2016 - 08:50
Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I w szkołach podstawowych
2 lutego, 2016 - 13:03
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu
2 lutego, 2016 - 13:03
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
2 lutego, 2016 - 13:03
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
2 lutego, 2016 - 13:02
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2 lutego, 2016 - 13:02
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
27 maja, 2015 - 14:36
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016
Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych i ogólnodostępnych – dodatkowe sprawdziany
16 kwietnia, 2015 - 12:00
Rekrutacja do gimnazjów 2015 / 2016 - często zadawane pytania
1 czerwca, 2015 - 08:51
Informacja telefoniczna dla rodziców - rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016
Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych gimnazjów udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.