Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

27 czerwca, 2016 - 15:06
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2016/2017
15 czerwca, 2016 - 10:38
Komunikat nr 4
WPROWADZANIE I WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ PRZEZ KANDYDATÓW
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
13 czerwca, 2016 - 09:36
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Stypendia – ważne informacje szczegółowe!
9 czerwca, 2016 - 14:35
Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I w szkołach podstawowych w postępowaniu uzupełniającym
25 maja, 2016 - 13:04
Komunikat 9
Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty zmieniające harmonogram rekrutacji –harmonogram działań gimnazjalisty.
25 maja, 2016 - 13:04
Komunikat 8
Termin składania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
25 maja, 2016 - 13:04
Komunikat 7 - nieaktualny
Zmiana terminu składania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
25 maja, 2016 - 13:02
Komunikat 6
Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych.
12 maja, 2016 - 12:01
Harmonogram rekrutacji burs w roku szkolnym 2016/2017
19 maja, 2016 - 08:23
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do burs w roku szkolnym 2016/2017