Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
23 stycznia, 2018 - 11:05
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w roku szkolnym 2017/2018
W Warszawie funkcjonuje 36 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które tworzą miejski zintegrowany system pomocy małemu niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie.
26 października, 2017 - 10:16
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – najnowszy wykaz
Przedstawiam Państwu ofertę zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
28 marca, 2017 - 09:19
Działanie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2016 r. – dane opracowanie na podstawie ankiety
Creative Commons CC0
13 lutego, 2017 - 10:12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmiany w prawie oświatowym
Dane w roku szkolnym 2016/2017
5 października, 2016 - 15:49
Nowy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Wilanowie – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24
Zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24, al. Rzeczypospolitej 14 jest pierwszym takim zespołem uruchomionym w tej dzielnicy.
12 lipca, 2016 - 11:56
Zespoły wczesnego wspomagania w szkołach/placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – najnowszy wykaz
Informuję Państwa o uruchomieniu nowego zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23, na terenie dzielnicy Wesoła.
 fot. archiwum Bełska
20 czerwca, 2016 - 12:08
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - najnowsze dane i aktualny wykaz zespołów wczesnego wspomagania
Według stanu na 31 marca 2016 r. - w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę jest objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 713 dzieci. W stosunku do danych z 30 września 2015 r. jest to wzrost o 137 dzieci.
6 lutego, 2015 - 14:03
Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach - stan na 31 stycznia 2015 r.
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - stan na 31 stycznia 2015 r.
4 grudnia, 2014 - 13:37
Seminarium: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dla kogo? Gdzie? Dlaczego warto?
Zajęcia mające na celu usprawnianie  ruchowe dziecka - zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24
14 lutego, 2014 - 09:49
Informacje dla rodziców w 10 punktach
Przygotowaliśmy dla Państwa w skondensowanej formie najważniejsze informacje o procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania.

Strony