Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dzielnicowe Centra Integracji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 7 grudnia, 2017 - 13:41
Dzielnicowe Centra Integracji
Z inicjatywy Biura Edukacji w roku szkolnym 2009/2010 powołano w każdej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicowe Centra ds. Integracji.

Z inicjatywy Biura Edukacji w roku szkolnym 2009/2010 powołano w każdej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicowe Centra Integracji.

Zadaniem Centrów jest:

  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
  • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

Szczegółowe informacje na temat Dzielnicowych Centrów Integracji w załączonym pliku.

Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia lub porady mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Beata Murawska

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Dzielnicowe Centra Integracji 201726.9 KB