Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Do 14 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji programu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 11 grudnia, 2018 - 11:56
Wars i Sawa
Do udziału zapraszamy wszystkie szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w programie, a są zainteresowane systemową opieką nad uczniami uzdolnionymi i dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Zwracam uwagę na fakt, że zgłoszenia te mogą przekazywać ponadto szkoły, które otrzymały Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w latach 2010-2016, ale nie złożyły tzw. „aneksu aktualizacyjnego” (zgodnie z Zasadami dostosowania warszawskiej sieci szkół do zmian wynikających z reformy oświaty), ponieważ warunki organizacyjne szkoły wynikające z reformy oświatowej wskazywały na wszczęcie on nowa procedury certyfikacyjnej i na dzień dzisiejszy nie znajdują się w rejestrze Certyfikatów.         

Terminy składania poszczególnych dokumentów w ramach X edycji programu WARS i SAWA to:

  • do 14 grudnia 2018 r. – zgłoszenie udziału (wzór w załączniku nr 2),
  • do 29 marca 2019 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (wzór w załączniku nr 3),
  • do 29 marca 2019 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych (wskazówki dot. jego budowania w załączniku nr 4).

Wypełnione dokumenty do X edycji programu należy składać w wersji papierowej i elektronicznej w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7; parter) lub przesyłać pocztą.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z procedurą - Certyfikat przyznawany jest szkole, a nie zespołowi szkół. W związku z tym - w przypadku, gdy o Certyfikat zamierza ubiegać się szkoła wchodząca w skład zespołu - prosimy o dostarczenie osobnych zgłoszeń na każdą ze szkół w zespole.

Obowiązującą procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA wraz z formularzami zgłoszenia i wniosku określa zarządzenie nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r.

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest adres e-mail: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: