Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Polityka prywatności

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 29 października, 2012 - 10:20 (wiadomość z poprzedniego serwisu)
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa oświadcza, że respektując prawo do prywatności w serwisie Biura Edukacji nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Jakie informacje o użytkownikach serwis edukacja.warszawa.pl gromadzi i w jaki sposób je wykorzystuje? 

Adresy IP
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.um.warszawa.pl

Mechanizm Cookies
Serwis Miasta Stołecznego Warszawa www.um.warszawa.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz
w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Biura Edukacji M.St. Warszawy edukacja.warszawa.pl 

Odnosniki do innych serwisów

Informacje o ochronie danych osobowych gromadzonych w ramach innych serwisów prowadzonych na rzecz warszawskiej edukacji, w Banku Ofert Pracy i Rezerw Kadrowych i systemów rekrutacyjnych do poszczególnych typów szkół, dostępne są w ramach tych serwisów.