Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Dzielnica Nazwa jednostki Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon Odnośnik
Żoliborz Branżowa Szkoła Elektroniczna I stopnia nr 2 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa Halina Szczur 228391223 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 Warszawa Grażyna Dobrzyńska-Klepacz 228387091 przeglądaj
Śródmieście Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego ul. Poznańska 6/8 Warszawa Marzena Cieślak 226285628 przeglądaj
Żoliborz Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska 35 Warszawa Alicja Stańczyk 226633038 przeglądaj
Praga Północ Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 im. Stefana Starzyńskiego Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 Warszawa Beata Doroś-Woźniak 226194540 przeglądaj
Bielany Branżowa Szkoła I stopnia nr 18 Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi ul. Stefana Żeromskiego 22/28 Warszawa Sławomir Sawicki 228343264 przeglądaj
Praga Południe Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 Warszawa Anna Chylińska 228100489 przeglądaj
Mokotów Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 Zespół Szkół nr 27 ul. Przemysława Gintrowskiego 38 Warszawa Artur Jeżewski 228436681 przeglądaj
Mokotów Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 Zespół Szkół nr 27 ul. Wincentego Rzymowskiego 38 Warszawa Artur Jeżewski 228436681 przeglądaj
Ursus Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego Zespół Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy 42 Warszawa Katarzyna Konczewska 226626281 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 Warszawa Jolanta Pindelska 228364062 przeglądaj
Mokotów Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa Magdalena Jarosińska 228496218 przeglądaj
Targówek Branżowa Szkoła I stopnia nr 41 Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 Warszawa Mieczysław Pietrucha 227442415 przeglądaj
Praga Południe Branżowa Szkoła I stopnia nr 55 Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Warszawa Alicja Puszkarska 228713576 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła I stopnia nr 57 Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 Warszawa Krzysztof Ślusarczyk 226320211 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 im. Michała Konarskiego Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55a Warszawa Małgorzata Pruszyńska 228386063 przeglądaj
Żoliborz Branżowa Szkoła I stopnia nr 61 Zespół Szkół nr 28 ul. gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa Luiza Tkacz 228443634 przeglądaj
Mokotów Branżowa Szkoła I stopnia nr 64 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka 3 Warszawa Bogusława Pieńkowska 228412362 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Halina Matuszewska 228882777 przeglądaj
Praga Północ Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa 86 Warszawa Marek Tomasiewicz 226193789 przeglądaj
Śródmieście Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 50 Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego Plac Trzech Krzyży 4/6 Warszawa Tadeusz Adamiec 226280431 przeglądaj
Praga Północ Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej Zespół Szkół Specjalnych nr 38 ul. Namysłowska 10 Warszawa Ewa Mielczarska-Syskowska 226197234 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 52 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego ul. Łucka 17/23 Warszawa Anna Stopińska 226242891 przeglądaj
Praga Południe Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53 im. Anny Gotinowej Zespół Szkół Specjalnych nr 89 ul. Skaryszewska 8 Warszawa Małgorzata Rosa 226190080 przeglądaj
Śródmieście Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 im. Kazimierza Kirejczyka Zespół Szkół Specjalnych nr 105 ul. Długa 9 Warszawa Elżbieta Kostrzewa 228311855 przeglądaj
Śródmieście Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 62 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej ul. Koźmińska 7 Warszawa Beata Kotowska 226291610 przeglądaj
Praga Południe Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 63 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 ul. Osowska 81 Warszawa Robert Lisewski 225169820 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 67 im. Macieja Kozłowskiego Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 ul. Jana Brożka 26 Warszawa Sławomir Kubicz 228367873 przeglądaj
Mokotów Branżowa Szkoła Ogrodnicza I stopnia Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3 Warszawa Dorota Nasierowska 228485386 przeglądaj
Śródmieście Branżowa Szkoła Poligraficzna I stopnia Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki 14 Warszawa Beata Prugar 228315261 przeglądaj
Żoliborz Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia nr 65 Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. Alojzego Felińskiego 13 Warszawa Maria Witomska-Rynkowska 228390041 przeglądaj
Wola Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 1 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 Aleja Jana Pawła II 69 Warszawa Piotr Zając 228380461 przeglądaj
Ochota Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 2 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 ul. Szczęśliwicka 56 Warszawa Bożena Stawarz 228240545 przeglądaj
Praga Południe Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 Warszawa Małgorzata Wiśniewska 226103588 przeglądaj
Bielany Bursa nr 8 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta 16 Warszawa Małgorzata Gontarek 228348684 przeglądaj
Śródmieście Bursa Szkolna nr 1 im. Wiktora Kordowicza Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży ul. Długa 18/20 Warszawa Henryk Głuski 226350115 przeglądaj
Wola Bursa Szkolna nr 4 Bursa Szkolna nr 4 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Kamila Janczewska 228361813 przeglądaj
Praga Południe Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej Bursa Szkolna nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej ul. Zagójska 3 Warszawa Marta Baj 228108488 przeglądaj
Wola Bursa Szkolna nr 6 Bursa Szkolna nr 6 ul. Okopowa 55a Warszawa Edyta Pałubińska 228389596 przeglądaj
Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Mińska 1/5 Warszawa Stanisław Karolkiewicz 226190038 przeglądaj
Wola Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Halina Matuszewska 228882777 przeglądaj
Targówek CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Woźniaka Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 ul. Bartnicza 2 Warszawa Małgorzata Kober 228111820 przeglądaj
Praga Południe CIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 ul. Mińska 1/5 Warszawa Beata Giziewicz 228187021 przeglądaj
Żoliborz CL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska 35 Warszawa Alicja Stańczyk 226633038 przeglądaj
Mokotów CLI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3 Warszawa Dorota Nasierowska 228485386 przeglądaj
Mokotów CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 27 ul. Przemysława Gintrowskiego 38 Warszawa Artur Jeżewski 228436681 przeglądaj
Mokotów CLIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa Magdalena Jarosińska 228496218 przeglądaj
Ursus CLIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy 42 Warszawa Katarzyna Konczewska 226626281 przeglądaj
Włochy CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Solipska 17/19 Warszawa Iwona Rydlewska 228637787 przeglądaj
Mokotów CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego ul. Wojciecha Żywnego 25 Warszawa Wanda Turlej 226202506 przeglądaj
Mokotów CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich" CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich" ul. Podchorążych 49/61 Warszawa Małgorzata Kułaczkowska 228417161 przeglądaj
Śródmieście CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Świętokrzyska 18a Warszawa Małgorzata Król 228269792 przeglądaj
Ursynów CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2 Warszawa Ewa Podpora 226432033 przeglądaj
Ochota CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" ul. Józefa Siemieńskiego 6 Warszawa Dorota Postek 228223129 przeglądaj
Białołęka CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ul. Vincenta van Gogha 1 Warszawa Elżbieta Gęsina 228844380 przeglądaj
Mokotów CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Zespół Szkół nr 59 ul. Jana III Sobieskiego 68 Warszawa Ewa Kacprzyk 228424792 przeglądaj
Praga Południe CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 Warszawa Jan Pilczuk 228105423 przeglądaj
Żoliborz CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. Alojzego Felińskiego 13 Warszawa Maria Witomska-Rynkowska 228390041 przeglądaj
Wola CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia ul. Złota 58 Warszawa Teresa Wesołowska 226201141 przeglądaj
Targówek CXL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 Warszawa Mieczysław Pietrucha 227442415 przeglądaj
Bielany CXLI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta 16 Warszawa Małgorzata Gontarek 228348684 przeglądaj
Wola CXLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 Aleja Jana Pawła II 69 Warszawa Piotr Zając 228380461 przeglądaj
Bielany CXLIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10 Warszawa Ewa Gumieniak 228332868 przeglądaj
Wola CXLIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 Warszawa Krzysztof Ślusarczyk 226320211 przeglądaj
Żoliborz CXLIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa Halina Szczur 228391223 przeglądaj
Wola CXLV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 Warszawa Arkadiusz Olejniczak 226204580 przeglądaj
Praga Północ CXLVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa 86 Warszawa Marek Tomasiewicz 226193789 przeglądaj
Praga Południe CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 Warszawa Małgorzata Wiśniewska 226103588 przeglądaj
Mokotów CXXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ul. Jana III Sobieskiego 9 Warszawa Aneta Osowska 224582628 przeglądaj
Bielany CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki ul. Leopolda Staffa 3/5 Warszawa Włodzimierz Sacewicz 228640891 przeglądaj
Wawer CXXIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Aleja Dzieci Polskich 20 Warszawa Grażyna Michalczuk 228151126 przeglądaj
Śródmieście CXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego Plac Trzech Krzyży 4/6 Warszawa Tadeusz Adamiec 226280431 przeglądaj
Wola CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46 Warszawa Paweł Mirecki 226209344 przeglądaj
Wola CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Halina Matuszewska 228882777 przeglądaj
Praga Północ CXXX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 73 ul. Wenantego Burdzińskiego 4 Warszawa Piotr Cacko 226192371 przeglądaj
Ochota CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 ul. Szczęśliwicka 56 Warszawa Dariusz Tomczak 228229895 przeglądaj
Wola CXXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego ul. Łucka 17/23 Warszawa Anna Stopińska 226242891 przeglądaj
Śródmieście CXXXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej ul. Koźmińska 7 Warszawa Beata Kotowska 226291610 przeglądaj
Targówek CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana ul. Olgierda 35/41 Warszawa Jolanta Kaczmara 225119500 przeglądaj
Bemowo Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70 Warszawa Piotr Kobierski 222770900 przeglądaj
Białołęka Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy ul. Modlińska 190 Warszawa Alicja Szkiela 225103620 przeglądaj
Bielany Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy ul. Stefana Żeromskiego 29 Warszawa Zofia Klusek 223733674 przeglądaj
Mokotów Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy ul. Postępu 13 Warszawa Małgorzata Krajewska 225418000 przeglądaj
Ochota Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy ul. Radomska 13/21 Warszawa Włodzimierz Góral 226590561 przeglądaj
Praga Północ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Północ m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Północ m.st. Warszawy ul. Targowa 42 lok. 2 Warszawa Edyta Federowicz 222770650 przeglądaj
Praga Południe Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 262 Warszawa Robert Sagan 222770700 przeglądaj
Rembertów Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28 Warszawa Andrzej Mykowiecki 225151619 przeglądaj
Śródmieście Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy ul. Smolna 10a Warszawa Elżbieta Sadowska 222770100 przeglądaj
Targówek Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Targówek m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Targówek m.st. Warszawy ul. Stojanowska 12/14 Warszawa Renata Gąsior 225178730 przeglądaj
Ursus Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 Roku 1 Warszawa Elżbieta Chybińska 222770940 przeglądaj
Ursynów Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 Warszawa Alicja Sujkowska-Szkup 225457465 przeglądaj
Wawer Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy ul. Włókiennicza 54 Warszawa Anna Piwowarek 222770870 przeglądaj
Wesoła Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy Plac Wojska Polskiego (Wesoła) 28 Warszawa Andrzej Dominiak 227788200 przeglądaj
Wilanów Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 4 Warszawa Dariusz Galiński 222770850 przeglądaj
Wola Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 Warszawa Renata Piekut 225356121 przeglądaj
Włochy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m.st. Warszawy ul. Malownicza 31a Warszawa Rafał Miecznikowski 225758919 przeglądaj
Żoliborz Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ul. Alojzego Felińskiego 15 Warszawa Ewa Jagielska 228398981 przeglądaj
Bemowo Gimnazjum nr 85 Zespół Szkół nr 48 im. Armii Krajowej ul. Karola Irzykowskiego 1a Warszawa Rafał Lisowski 226646193 przeglądaj
Żoliborz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego ul. Alojzego Felińskiego 15 Warszawa Andrzej Wyrozembski 228394813 przeglądaj
Śródmieście II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego ul. Myśliwiecka 6 Warszawa Barbara Kordas 226282101 przeglądaj
Mokotów II Ogród Jordanowski II Ogród Jordanowski ul. Antoniego Edwarda Odyńca 6 Warszawa Katarzyna Radomska 228440158 przeglądaj
Wola III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2 Warszawa Grzegorz Mazur 226320753 przeglądaj
Ochota III Ogród Jordanowski III Ogród Jordanowski ul. Wawelska 3 Warszawa Justyna Olszewska 228251444 przeglądaj
Praga Południe IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59 Warszawa Marzenna Zaworska 226178583 przeglądaj
Śródmieście IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej ul. Hoża 88 Warszawa Joanna Kiełbasa 226280545 przeglądaj
Praga Północ L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy Zespół Szkół nr 73 ul. Wenantego Burdzińskiego 4 Warszawa Piotr Cacko 226192371 przeglądaj
Rembertów LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki ul. Kadrowa 9 Warszawa Elżbieta Szepietowska-Paluch 226119391 przeglądaj
Bielany LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta Zespół Szkół nr 18 ul. Stefana Żeromskiego 81 Warszawa Elżbieta Królak 228347201 przeglądaj
Śródmieście LIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 ul. Stanisława Noakowskiego 6 Warszawa Ewa Ałasa 228256915 przeglądaj
Bielany LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego ul. Samuela Bogumiła Lindego 20 Warszawa Dorota Grabiec 228348658 przeglądaj
Ursus LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego ul. Dzieci Warszawy 42 Warszawa Beata Żeromska 226626412 przeglądaj
Śródmieście LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespół Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 Warszawa Barbara Krakós 226211350 przeglądaj
Bielany LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego Zespół Szkół nr 49 ul. Lwa Tołstoja 2 Warszawa Urszula Krajewska 228359558 przeglądaj
Mokotów LXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne im. Janiny Zawadowskiej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOS ul. Przemysława Gintrowskiego 36 Warszawa Beata Kojło-Boratyńska 226470116 przeglądaj
Śródmieście LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa ul. Konwiktorska 5/7 Warszawa Anna Szymczyk 228316753 przeglądaj
Ursynów LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Ludwika Hirszfelda 11 Warszawa Anna Jurek 226431077 przeglądaj
Żoliborz LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" ul. Elbląska 51 Warszawa Beata Zdanowicz 226332404 przeglądaj
Ochota LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Zespół Szkół nr 26 ul. Urbanistów 3 Warszawa Roman Marciniak 228222031 przeglądaj
Mokotów LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 Warszawa Małgorzata Pucułek 228433713 przeglądaj
Śródmieście LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ul. Hoża 11/15 Warszawa Krzysztof Mirowski 226297063 przeglądaj
Mokotów LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego ul. Ludwika Narbutta 31 Warszawa Anna Filipowska 226465276 przeglądaj
Ursynów LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego ul. Edwarda Dembowskiego 1 Warszawa Anna Szumiec-Mitera 226418290 przeglądaj
Praga Południe LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Grochowska 346/348 Warszawa Bożena Kozak 226191360 przeglądaj
Włochy LXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria" Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul. Promienista 12a Warszawa Małgorzata Michalska 228637304 przeglądaj
Śródmieście LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego ul. Czerniakowska 128 Warszawa Magdalena Kochel 228414266 przeglądaj
Praga Północ LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Kowelska 1 Warszawa Izabela Nowak-Piłka 226193083 przeglądaj
Bemowo LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ul. Anieli Krzywoń 3 Warszawa Sebastian Pychyński 226644049 przeglądaj
Mokotów LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 Warszawa Sławomir Kasprzak 226464499 przeglądaj
Śródmieście LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry ul. Miła 7 Warszawa Joanna Kaleta-Szabłowska 228311454 przeglądaj
Śródmieście LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. Emiliana Konopczyńskiego 4 Warszawa Bożena Grzelewska 228264380 przeglądaj
Włochy LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 Warszawa Ryszard Szczepański 228460942 przeglądaj
Wawer LXXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "KĄT" ul. Zorzy 17 Warszawa Artur Lutarewicz 226133576 przeglądaj
Wola LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1 Warszawa Katarzyna Zajączkowska 228364838 przeglądaj
Praga Południe LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego Zespół Szkół nr 21 ul. Saska 78 Warszawa Marek Kupiecki 226173374 przeglądaj
Wola LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55a Warszawa Małgorzata Pruszyńska 228386063 przeglądaj
Śródmieście Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 1 "Agrykola" Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" ul. Myśliwiecka 9 Warszawa Mirosław Robak 226229107 przeglądaj
Praga Południe Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 ul. Wał Miedzeszyński 397 Warszawa Sławomir Kalinowski 226178851 przeglądaj
Śródmieście Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego ul. Międzyparkowa 4 Warszawa Marek Krzywicki 228311766 przeglądaj
Wola Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 ul. Rogalińska 2 Warszawa Paweł Wasilewski 226314989 przeglądaj
Ochota Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 ul. Geodetów 1 Warszawa Piotr Łukawski 228226607 przeglądaj
Śródmieście Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy ul. Mokotowska 55 Warszawa Joanna Wiśniewska 226969015 przeglądaj
Mokotów Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury ul. Puławska 97 Warszawa Marek Masłowski 228455121 przeglądaj
Wola Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Jana Brożka 1a Warszawa Magdalena Borucka 228361313 przeglądaj
Bielany Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" ul. Cegłowska 39 Warszawa Joanna Boldin 228341347 przeglądaj
Śródmieście Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida ul. Stawki 10 Warszawa Bernadetta Neumann-Kochańska 226350140 przeglądaj
Ochota Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" ul. Rokosowska 10 Warszawa Anna Szwed 228222895 przeglądaj
Bielany Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak ul. Hansa Christiana Andersena 4 Warszawa Maria Pyszkiewicz 228359347 przeglądaj
Śródmieście Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego ul. Łazienkowska 7 Warszawa Honorata Waszkiewicz 226293206 przeglądaj
Bielany Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta 16 Warszawa Małgorzata Gontarek 228348684 przeglądaj
Mokotów Ognisko Pracy Pozaszkolnej "175" Ognisko Pracy Pozaszkolnej "175" ul. Niegocińska 2 Warszawa Maria Popławska-Staniszewska 228534724 przeglądaj
Żoliborz Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13 Warszawa Izabela Deniszewska 228394241 przeglądaj
Praga Południe Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek" Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek" ul. Kwatery Głównej 11 Warszawa Edyta Trębicka 226106777 przeglądaj
Praga Południe Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana ul. Alfreda Nobla 18 Warszawa Wiesława Maj 226175962 przeglądaj
Praga Południe Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. Józefa Dwernickiego 29a Warszawa Jolanta Skrzyczewska 228700381 przeglądaj
Praga Południe Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 ul. Mieczysława Pawlikowskiego 3 Warszawa Lucyna Melcer 226135546 przeglądaj
Ochota Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 17 Warszawa Katarzyna Glinka 228232438 przeglądaj
Mokotów Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 ul. Giordana Bruna 11 Warszawa Krzysztof Gąsiorek 228256309 przeglądaj
Rembertów Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Zespół Szkół nr 74 ul. Niepołomicka 26 Warszawa Magdalena Saganowska 228798018 przeglądaj
Targówek Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 Warszawa Mieczysław Pietrucha 227442415 przeglądaj
Wola Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Halina Matuszewska 228882777 przeglądaj
Mokotów Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ul. Bełska 5 Warszawa Jolanta Krzepicka 228485530 przeglądaj
Śródmieście Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" ul. Nowolipki 9B Warszawa Gabryella Miłowska-Moląg 226351960 przeglądaj
Śródmieście Pałac Młodzieży Pałac Młodzieży Plac Defilad 1 Warszawa Urszula Wacowska 226203363 przeglądaj
Wola Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 14 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 ul. Zawiszy 13 Warszawa Katarzyna Sieradzan 226315773 przeglądaj
Wola Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 ul. Zawiszy 13 Warszawa Katarzyna Sieradzan 226315773 przeglądaj
Śródmieście Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Świętokrzyska 18a Warszawa Małgorzata Lipińska-Białach 228269986 przeglądaj
Bielany Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 ul. Wrzeciono 24 Warszawa Ewa Kuczyńska 228350348 przeglądaj
Śródmieście Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 Aleje Jerozolimskie 30 lok. 5 Warszawa Katarzyna Mazur 228251815 przeglądaj
Śródmieście Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 ul. Dzielna 1a Warszawa Dominika Bielecka 226369199 przeglądaj
Targówek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 ul. św. Jacka Odrowąża 75 Warszawa Marzenna Czarnocka 228112646 przeglądaj
Ursus Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 ul. Dzieci Warszawy 42 Warszawa Barbara Tomaszewska 228867328 przeglądaj
Praga Południe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 ul. Siennicka 40 Warszawa Bogumiła Szmidt 226102132 przeglądaj
Wawer Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 ul. Żegańska 1A Warszawa Ewelina Gieparda 222772000 przeglądaj
Ursynów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4 Warszawa Irena Wojciechowska 226437808 przeglądaj
Ursynów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 lok. 46 Warszawa Beata Mierzejewska 226486837 przeglądaj
Wola Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Małgorzata Regulska 228367088 przeglądaj
Bemowo Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 ul. Powstańców Śląskich 17 Warszawa Maria Zabłocka 226661774 przeglądaj
Białołęka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 ul. Marywilska 44 Warszawa Olimpia Rumianowska-Zapiór 228141061 przeglądaj
Włochy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 ul. Malownicza 31a Warszawa Iwona Pietrasiewicz 228461918 przeglądaj
Wesoła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 ul. Władysława Raczkiewicza (Wesoła) 8 Warszawa Anna Skibniewska-Kwiatkowska 227600387 przeglądaj
Wilanów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 Aleja Rzeczypospolitej 14 Warszawa Ewa Sobocka 228582029 przeglądaj
Żoliborz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul. Alojzego Felińskiego 15 Warszawa Beata Puchała 228394867 przeglądaj
Praga Południe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 ul. Mińska 1/5 Warszawa Agnieszka Wesołowska 228102029 przeglądaj
Praga Północ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 ul. Otwocka 3 Warszawa Katarzyna Matusiak 226190194 przeglądaj
Mokotów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 ul. Ludwika Narbutta 65/71 Warszawa Maria Głodek 228499998 przeglądaj
Mokotów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8 Warszawa Małgorzata Jarnuszkiewicz 228411423 przeglądaj
Ochota Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 ul. Radomska 13/21 Warszawa Magdalena Łabuś-Brzezińska 228222887 przeglądaj
Mokotów Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" ul. Boryszewska 4 Warszawa Grażyna Rybczyńska 226465725 przeglądaj
Bielany Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty ul. Szegedyńska 9A Warszawa Anna Martin 228345259 przeglądaj
POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK EDUKACYJNO – WYPOCZYNKOWY "ZATOKA UKLEI" W GAWRYCH RUDZIE POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK EDUKACYJNO – WYPOCZYNKOWY "ZATOKA UKLEI" W GAWRYCH RUDZIE Gawrych Ruda Suwałki Celina Sawicka 875639470 przeglądaj
POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA - OŚRODEK OŚWIATOWO – SZKOLENIOWY "ARKADIA" W KAZIMIERZU DOLNYM POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA - OŚRODEK OŚWIATOWO – SZKOLENIOWY "ARKADIA" W KAZIMIERZU DOLNYM Czerniawy 1 Kazimierz Dolny Marek Bucholc 818810074 przeglądaj
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" Stręgielek 40 Pozezdrze Mirosław Robak 874279012 przeglądaj
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie Piastów 10 Mielno Waldemar Andrzejewski 943166450 przeglądaj
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych Nad Zalew 7 Sromowce Grażyna Iber-Wojtanek 182629788 przeglądaj
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie Maróz 5 Olsztynek Kamil Halicki 895139215 przeglądaj
Mokotów Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina" Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina" ul. Sielecka 26 Warszawa Agata Sośnia 228411654 przeglądaj
Targówek Przedszkole Integracyjne nr 120 Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Wacława Tokarza 2 Warszawa Edyta Grodzka 228116246 przeglądaj
Ursus Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka ul. Zagłoby 11 Warszawa Małgorzata Polkowska 222772171 przeglądaj
Wola Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" ul. Deotymy 52 Warszawa Agnieszka Bartosiewicz 228364073 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole Integracyjne nr 247 Przedszkole Integracyjne nr 247 ul. Bieniewicka 32 Warszawa Blanka Adamczyk 228328408 przeglądaj
Ochota Przedszkole Integracyjne nr 312 Przedszkole Integracyjne nr 312 ul. Władysława Okińskiego 5 Warszawa Ewa Bienias 228232023 przeglądaj
Włochy Przedszkole Integracyjne nr 314 Przedszkole Integracyjne nr 314 ul. 1 Sierpnia 36a Warszawa Marlena Sikorska-Fiuk 228860888 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole Integracyjne nr 38 Przedszkole Integracyjne nr 38 Plac Bankowy 3/5 Warszawa Beata Zawadzka 226202931 przeglądaj
Ursynów Przedszkole Integracyjne nr 394 Przedszkole Integracyjne nr 394 ul. Leonida Teligi 1 Warszawa Marcelina Klimas 226415216 przeglądaj
Ochota Przedszkole Integracyjne nr 404 Przedszkole Integracyjne nr 404 ul. Białobrzeska 19 Warszawa Elżbieta Pietrzak 226595018 przeglądaj
Mokotów Przedszkole Integracyjne nr 45 Przedszkole Integracyjne nr 45 ul. Teofila Lenartowicza 4 Warszawa Monika Mokrzyszczak 228440829 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole Integracyjne nr 6 Przedszkole Integracyjne nr 6 ul. Cecylii Śniegockiej 4/6 Warszawa Aleksandra Górecka 226282729 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole Integracyjne nr 8 Przedszkole Integracyjne nr 8 ul. Karmelicka 3b Warszawa Teresa Kryłowicz 228310121 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 1 ul. Grzybowska 12/14a Warszawa Agnieszka Krasuska-Karczewska 226204727 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 10 ul. Nowolipki 10a Warszawa Hanna Burza 228310632 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 100 Przedszkole nr 100 ul. Częstochowska 16/18 Warszawa Joanna Dorosławska 228221252 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 101 Przedszkole nr 101 ul. Chotomowska 3 Warszawa Marzanna Jakóbczyk-Bogacka 228222706 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 103 Przedszkole nr 103 ul. Mokra 25 Warszawa Elżbieta Wosk-Berdowska 226791827 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" ul. Jana Kochanowskiego 10 Warszawa Danuta Kuczyńska 226330119 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 106 Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4 Warszawa Maria Postek 226796799 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole" Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole" ul. Wilgi 29 Warszawa Monika Dąbrowska 226157243 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk" Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk" ul. Olszewska 7/9/11 Warszawa Barbara Przygodzka 226465538 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" Plac Dionizego Henkla 2 Warszawa Beata Patoka-Szurawska 228392896 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 11 ul. Stanisława Dubois 3 Warszawa Wanda Koter 228312017 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki ul. Bystrzycka 38 Warszawa Danuta Łempicka 228729158 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 111 Przedszkole nr 111 ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11 Warszawa Anna Kośla 228752970 przeglądaj
Ursus Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" ul. Bernarda Wapowskiego 3 Warszawa Dorota Karczewska 222772122 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" ul. Krasiczyńska 4/6 Warszawa Elżbieta Pakieła 226743075 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 114 Przedszkole nr 114 ul. Mariana Langiewicza 1/3 Warszawa Maria Rzecznik 228251194 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" ul. Suwalska 26 Warszawa Jolanta Skwarek 228112574 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 116 Przedszkole nr 116 ul. Okopowa 31 Warszawa Wioletta Jędrzejewska 226320615 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31A Warszawa Agnieszka Wróbel 228384935 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie" ul. Turmoncka 18 Warszawa Krystyna Załęska 228113589 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 12 ul. Niska 9 Warszawa Zofia Markowicz 228317209 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 122 Przedszkole nr 122 ul. Solec 37 Warszawa Krystyna Długosz 226284838 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń" Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń" ul. Władysława Syrokomli 26 Warszawa Małgorzata Kubiak 228115178 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 124 Przedszkole nr 124 ul. Dzielna 15b Warszawa Renata Stawczyk-Mizińska 228383634 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem" Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem" ul. Suwalska 15 Warszawa Anna Ajdys 228112323 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" ul. Wokalna 1 Warszawa Magdalena Wasilewska-Badziak 226434796 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 128 Przedszkole nr 128 ul. Mjr Mariana Bernaciaka "Orlika" 40 Warszawa Dorota Gliwicka 509020082 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie" Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie" ul. Jazdów 10B Warszawa Irena Wojciechowska 226282843 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 13 Przedszkole nr 13 ul. Leona Schillera 6a Warszawa Maria Herman 228317497 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej ul. Pawła Suzina 4 Warszawa Małgorzata Woźniak 228332373 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 131 Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka 9a Warszawa Edyta Szomko 228330573 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 132 Przedszkole nr 132 ul. Śmiała 20 Warszawa Agnieszka Rojewska 228390508 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 133 Przedszkole nr 133 ul. Okopowa 7a Warszawa Hanna Kolczyńska 226320316 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 134 Przedszkole nr 134 ul. Leszno 24/26A Warszawa Anna Kasztelewicz 226321016 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 135 Przedszkole nr 135 ul. Emanuela Ringelbluma 1 Warszawa Ewa Beczek 228363722 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 136 Przedszkole nr 136 ul. Adama Bienia 3A Warszawa Beata Postek 228363482 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 138 Przedszkole nr 138 ul. Karwińska 17 Warszawa Barbara Spurek 228444225 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 139 Przedszkole nr 139 ul. Jarosława Dąbrowskiego 71a Warszawa Edyta Kaczmarczyk 228454403 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 14 ul. Senatorska 24A Warszawa Barbara Czekańska 228270240 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 140 Przedszkole nr 140 ul. Kaukaska 2 Warszawa Zofia Sidorowicz 228423628 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 142 Przedszkole nr 142 ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 Warszawa Marzena Kędzierska 228450314 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 143 Przedszkole nr 143 ul. Ludwika Kickiego 5 Warszawa Ewa Janikowska 228102813 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" ul. Wiktorska 95/97 Warszawa Agnieszka Grzywacz 228442607 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka" Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka" ul. Seweryna Goszczyńskiego 17a Warszawa Krystyna Szymańska 228446661 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 146 Przedszkole nr 146 ul. Sandomierska 2 Warszawa Justyna Małecka 228496552 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 147 Przedszkole nr 147 ul. Zakrzewska 13 Warszawa Dorota Kowalczyk 228410432 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 148 Przedszkole nr 148 ul. Kazimierzowska 45 Warszawa Agnieszka Wojas 228492191 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 149 Przedszkole nr 149 ul. Dolna 8 Warszawa Katarzyna Pomorska-Zając 228516027 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 150 "Przystanek Uśmiech" Przedszkole nr 150 "Przystanek Uśmiech" ul. Prałatowska 12 Warszawa Danuta Bajor 226795112 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 151 Przedszkole nr 151 ul. Zaciszna 3 Warszawa Irena Mikos 228421814 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole" Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole" ul. Wojciecha Chrzanowskiego 19 Warszawa Elżbieta Ziarkiewicz 228100603 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką" Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką" ul. św. Hieronima 5 Warszawa Alicja Zan 228112464 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" ul. Bartnicza 6 Warszawa Marzena Jantas 228114349 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 156 Przedszkole nr 156 ul. Żuromińska 2a Warszawa Mariola Drzewińska 228114252 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem" Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem" ul. Bazyliańska 10 Warszawa Ewa Maciejewska-Kamionek 228110648 przeglądaj
Rembertów Przedszkole nr 158 Przedszkole nr 158 ul. Dwóch Mieczy 30/36 Warszawa Magdalena Soszyńska-Kalinowska 226119132 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 159 Przedszkole nr 159 ul. Taneczna 74 Warszawa Agnieszka Mazur-Araszczuk 226412523 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" ul. Wojciecha Górskiego 5a Warszawa Beata Mizerska 228270944 przeglądaj
Rembertów Przedszkole nr 160 Przedszkole nr 160 ul. Niepołomicka 26 Warszawa Beata Krajewska 228152312 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" ul. Dąbrówki 3 Warszawa Beata Maciejewska 226173101 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 163 Przedszkole nr 163 ul. Markowska 18a Warszawa Katarzyna Aleksandrowicz 226192542 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 164 Przedszkole nr 164 ul. Józefa Szanajcy 12 Warszawa Bożena Biadoń 226197879 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 165 Przedszkole nr 165 ul. Ratuszowa 8a Warszawa Bożena Kuźniecow 226192804 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 166 Przedszkole nr 166 ul. Grochowska 309/317 Warszawa Grażyna Żelechowska 228105181 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 167 Przedszkole nr 167 ul. Strzelecka 16 Warszawa Bożena Kochman 226191109 przeglądaj
Ursus Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka" Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka" ul. Zagłoby 27 Warszawa Renata Wilk 222772181 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 169 Przedszkole nr 169 ul. Namysłowska 11 Warszawa Jolanta Paftel 226197961 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste" Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste" Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 10 Warszawa Dorota Łosiowska-Zawada 228265865 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 170 Przedszkole nr 170 ul. Mahatmy Gandhiego 16 Warszawa Katarzyna Pawłowska 228446908 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 171 Przedszkole nr 171 ul. Równa 2 Warszawa Małgorzata Piesiewicz 226198263 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow ul. Żytnia 71 Warszawa Ewa Wenelczyk 226326363 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 173 Przedszkole nr 173 ul. Karola Szymanowskiego 5a Warszawa Hanna Piasecka 226193986 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 174 Przedszkole nr 174 ul. Markowska 8 Warszawa Anna Milewska 226196406 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 175 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 5 Warszawa Michał Plewa 228461759 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 176 Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów 24 Warszawa Bożenna Mitura 228225785 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole" Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole" ul. Tarnowiecka 4 Warszawa Ewa Ornat 226125819 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina" Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina" ul. Londyńska 10 Warszawa Marzenna Szeler 226176401 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 179 "Pozytywka" Przedszkole nr 179 "Pozytywka" ul. Jarocińska 12/14 Warszawa Jolanta Kostko 226104370 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 18 ul. Simóna Bolívara 6 Warszawa Eliza Polak 228112441 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 180 Przedszkole nr 180 ul. Niekłańska 40 Warszawa Agnieszka Górzyńska-Kępka 226176732 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" ul. Ksawerego Pruszyńskiego 5 Warszawa Katarzyna Gołacka 228341630 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" ul. Zofii Nałkowskiej 3 Warszawa Agnieszka Borowa 226696685 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 183 Przedszkole nr 183 ul. Jagiellońska 28 Warszawa Lidia Kołodziej 226193645 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 184 Przedszkole nr 184 ul. Ratuszowa 21 Warszawa Anna Sztarbało 226198196 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wołomińska 56 Warszawa Wanda Bownik 226198700 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 186 Przedszkole nr 186 ul. Wołomińska 12/18 Warszawa Teresa Toboła 226190605 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie" Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie" ul. Teofila Lenartowicza 27 Warszawa Joanna Waszczuk 228440427 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 19 ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 12 Warszawa Bożena Pieńkowska 226286152 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 190 Przedszkole nr 190 ul. Racławicka 30a Warszawa Agnieszka Romanowska 228441174 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej ul. Zawrat 22 Warszawa Joanna Kotarska 228431972 przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek" Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek" ul. Liczydło 3a Warszawa Iwona Fabiszewska 228119040 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 193 "Mokotowskie Nutki" Przedszkole nr 193 "Mokotowskie Nutki" ul. Antoniego Edwarda Odyńca 61 Warszawa Emilia Janowska 228443864 przeglądaj
Ursus Przedszkole nr 194 Przedszkole nr 194 ul. Walerego Sławka 7 Warszawa Renata Trzepizur 222772141 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów" Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów" ul. Ludwika Nabielaka 18a Warszawa Agnieszka Wojdal 228414475 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi" Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi" ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a Warszawa Małgorzata Pacuła 226638706 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole " Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole " ul. Grzegorza Przemyka 5 Warszawa Małgorzata Mędrek 226710676 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 199 Przedszkole nr 199 ul. Bukietowa 10 Warszawa Joanna Malesa 228445822 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 2 ul. Orla 11 Warszawa Barbara Gniewkowska 226203563 przeglądaj
Ursus Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki" Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki" ul. Balbinki 1 Warszawa Małgorzata Kopp 222772120 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 201 "Misia Ursynka" Przedszkole nr 201 "Misia Ursynka" ul. Wilczy Dół 4 Warszawa Anna Zabielska 226491999 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 205 Przedszkole nr 205 ul. Karola Irzykowskiego 1 Warszawa Dorota Maskiewicz 226651676 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 206 Przedszkole nr 206 ul. Franciszkańska 7 Warszawa Irena Tokarczyk 228313705 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 21 ul. Marszałkowska 27/35a Warszawa Iwona Kanigowska 228251785 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka ul. Dąbrówki 20 Warszawa Katarzyna Surma 226175383 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 212 Przedszkole nr 212 ul. Czesława Ludwika Rybińskiego 2 Warszawa Katarzyna Pernach-Brzostek 228398867 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej ul. gen. Waleriana Czumy 6 Warszawa Bożena Miękus 226651758 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 215 Przedszkole nr 215 ul. Eugeniusza Szwankowskiego 3 Warszawa Lidia Grabiec 226641601 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 216 Przedszkole nr 216 ul. Michała Elwira Andriollego 1 Warszawa Hanna Waluśkiewicz 226381941 przeglądaj
Praga Północ Przedszkole nr 217 Przedszkole nr 217 ul. Karola Szymanowskiego 4A Warszawa Dorota Krakowska 226194169 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 218 "Iskra" Przedszkole nr 218 "Iskra" ul. Tadeusza Rechniewskiego 5b Warszawa Iwona Karolewska 226715999 przeglądaj
Ursus Przedszkole nr 219 "Niezapominajka" Przedszkole nr 219 "Niezapominajka" ul. Mariana Keniga 16 Warszawa Dorota Kamińska 222772115 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15b Warszawa Alicja Riedel 228462040 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 220 Przedszkole nr 220 ul. Walewska 7 Warszawa Marzenna Turczyńska 228100582 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 222 Przedszkole nr 222 ul. Kazimierza Wyki 17 Warszawa Katarzyna Ciszewska-Pawińska 226651366 przeglądaj
Wilanów Przedszkole nr 223 "Skarby Powsina" Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Przyczółkowa 27 Warszawa Aniela Trefoń 226484935 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 225 Przedszkole nr 225 ul. Stefana Bobrowskiego 5 Warszawa Barbara Rokicka 228229348 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki" Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki" ul. Świętosławska 3 Warszawa Danuta Gromadka 228102693 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 228 Przedszkole nr 228 ul. Marzanny 8 Warszawa Jolanta Kopała 228446015 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 23 Przedszkole nr 23 ul. Czerniakowska 128 Warszawa Monika Wojciechowska 228417181 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" ul. Szaserów 118A Warszawa Beata Tobjasz 226102496 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" ul. Mjr. Józefa Jagmina 11A Warszawa Bernardetta Piotrowska 228120689 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 234 Przedszkole nr 234 ul. Ożarowska 59 Warszawa Maria Antoniak 228363512 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole" Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole" ul. Chroszczewska 3/5 Warszawa Teresa Janek 228105908 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" ul. Antoniego Fontany 2 Warszawa Katarzyna Kwiecińska 228346585 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Eustachego Tyszkiewicza 33 Warszawa Grażyna Ziółek 226328019 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk" Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk" ul. Monte Cassino 5 Warszawa Renata Szyszka 228364842 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 239 Przedszkole nr 239 Aleje Jerozolimskie 117a Warszawa Magdalena Zielonka 226292383 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 24 ul. Drewniana 10/16 Warszawa Barbara Lipińska 228264265 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków ul. Marymoncka 34 Warszawa Ewa Skwarka 228641115 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 241 Przedszkole nr 241 ul. Księcia Trojdena 5b Warszawa Teresa Bieńkowska 228234119 przeglądaj
Rembertów Przedszkole nr 243 Przedszkole nr 243 ul. Kordiana 7/11 Warszawa Irmina Jachimowicz 226119296 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty" Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty" ul. Niegocińska 9 Warszawa Danuta Skalska 228433049 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 248 Przedszkole nr 248 ul. Karola Dickensa 5a Warszawa Ewa Czerska 222246252 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 249 Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Przedszkole nr 249 Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym ul. Kobielska 5 Warszawa Dorota Puławska 226139165 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 25 ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a Warszawa Anna Pawłowska-Niedbała 228253670 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 250 "Akwarelka" Przedszkole nr 250 "Akwarelka" ul. Kinowa 10a Warszawa Iwona Skorupa 228108188 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa" Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa" ul. Antka Rozpylacza 2 Warszawa Anna Mazurek 228367913 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 255 Przedszkole nr 255 ul. Władysława Korotyńskiego 3 Warszawa Katarzyna Kuźniarska 228231516 przeglądaj
Wesoła Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka" Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka" Plac Wojska Polskiego (Wesoła) 18 Warszawa Magdalena Kraus 227736179 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska 1/3 Warszawa Anna Szmytkowska 228251555 przeglądaj
Wesoła Przedszkole nr 260 Przedszkole nr 260 Trakt Brzeski (Wesoła) 85 Warszawa Małgorzata Masicz 227733994 przeglądaj
Wesoła Przedszkole nr 261 "Pod Dębami" Przedszkole nr 261 "Pod Dębami" ul. Armii Krajowej (Wesoła) 72 Warszawa Małgorzata Riedel 227735858 przeglądaj
Wesoła Przedszkole nr 262 Przedszkole nr 262 ul. Wilanowska (Wesoła) 3 Warszawa Joanna Konowrocka 226119243 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 263 Przedszkole nr 263 ul. Miła 39 Warszawa Beata Makarewicz 228383715 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia" Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia" ul. Korkowa 147/149 Warszawa Hanna Wróblewska 228120542 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 267 Przedszkole nr 267 ul. Witolda Małcużyńskiego 4 Warszawa Anna Sierocińska-Rudzińska 226486171 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" ul. Przytyk 5a Warszawa Bożena Marciniak 228343597 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 269 Przedszkole nr 269 ul. Smocza 22 Warszawa Agnieszka Jędrysiak 228388013 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 270 Przedszkole nr 270 ul. Bełdan 5 Warszawa Małgorzata Dorochowicz 228432632 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" ul. Władysława Broniewskiego 93 Warszawa Elżbieta Fiodorowska 226333877 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka" Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka" ul. Tadeusza Gajcego 9 Warszawa Beata Nowak 228352157 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 273 Przedszkole nr 273 ul. Jana Olbrachta 28 Warszawa Marzena Ostrowska 228368913 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 274 Przedszkole nr 274 ul. Bokserska 32 Warszawa Ewa Walewska 228434652 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 275 Przedszkole nr 275 ul. Jana Feliksa Piwarskiego 5 Warszawa Małgorzata Stelmaszczyk 228412254 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 278 Przedszkole nr 278 ul. Tatrzańska 3 Warszawa Renata Jagiełło 228417877 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 28 Przedszkole nr 28 ul. Adama Naruszewicza 15 Warszawa Jolanta Palińska-Majak 228441624 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 281 "Stokrotka" Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gościniec 53 Warszawa Halina Malik 228414326 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 282 Przedszkole nr 282 ul. Na Uboczu 7 Warszawa Aleksandra Nowicka 226486950 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 283 Przedszkole nr 283 ul. Puszczyka 6 Warszawa Grażyna Sajnóg 226436036 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 284 Przedszkole nr 284 ul. Jałtańska 8 Warszawa Magdalena Grządka 228423201 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 286 Przedszkole nr 286 ul. Mandarynki 1 Warszawa Paulina Mederska 226487426 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" ul. Władysława Broniewskiego 81 Warszawa Lilia Brzezińska 226336418 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 289 Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60A Warszawa Anna Krysztofiak 226204796 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 29 ul. Sycowska 1 Warszawa Aleksandra Dawidowicz 228460233 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 292 Przedszkole nr 292 ul. Walecznych 4/6 Warszawa Barbara Wyszyńska-Duch 226160387 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 293 Przedszkole nr 293 ul. Stefana Baleya 5 Warszawa Barbara Martyniuk 228235320 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa" Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa" ul. Czerniakowska 50a Warszawa Elżbieta Tokarska 228415586 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek" Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek" ul. Afrykańska 9 Warszawa Anna Korbuszewska 226175213 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol" Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol" ul. Międzynarodowa 36 Warszawa Beata Okoń 226170182 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale" Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale" ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 Warszawa Barbara Zubilewicz 228422576 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 3 ul. Grzybowska 7 Warszawa Alina Tarapata 226209158 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka" Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka" ul. Rozbrat 10/14 Warszawa Teresa Wilczyńska 226293810 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 300 Przedszkole nr 300 ul. Portofino 4 Warszawa Jolanta Maliszewska 228424615 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat" Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat" ul. Leopolda Staffa 7b Warszawa Anna Bąkowska 228353873 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 305 Przedszkole nr 305 ul. Stefana Bryły 8 Warszawa Beata Koszlaga 228579415 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 306 "Mali Optymyści" Przedszkole nr 306 "Mali Optymyści" ul. Szegedyńska 13 Warszawa Anna Rudowska 228348213 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki" Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki" ul. Księgarzy 9 Warszawa Grażyna Bogiel 228347943 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" Aleja Władysława Reymonta 8a Warszawa Beata Urbańska 226639217 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ul. Krucza 19 Warszawa Anna Wróbel 226219940 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze" Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze" ul. Jana III Sobieskiego 72b Warszawa Małgorzata Fabjańska-Miszczak 228424637 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 313 Przedszkole nr 313 ul. Sulmierzycka 1 Warszawa Alicja Misiak 228461000 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego ul. Szczepana Grzeszczyka 2 Warszawa Hanna Warmińska 228227113 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 317 "Smykolandia" Przedszkole nr 317 "Smykolandia" ul. Gustawa Szaramowicza 11 Warszawa Anna Rumińska 228472663 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" ul. Jana Kochanowskiego 9a Warszawa Beata Michalec 226639281 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 319 Przedszkole nr 319 ul. Powstańców Śląskich 14 Warszawa Maria Głodek 226642100 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 32 Przedszkole nr 32 ul. Nowogrodzka 17 Warszawa Bożena Sitarz 226285163 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 320 Przedszkole nr 320 ul. Cokołowa 2 Warszawa Grażyna Brzezińska 226646173 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 325 Przedszkole nr 325 ul. Kaspijska 5 Warszawa Jolanta Paduch 228425623 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka" Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka" ul. Bernardyńska 14 Warszawa Hanna Myszewska 228403123 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina" Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina" ul. Josepha Conrada 10a Warszawa Krystyna Rasińska 226697242 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 328 "Akademia pod Czereśnią" Przedszkole nr 328 "Akademia pod Czereśnią" ul. Marii Dąbrowskiej 5a Warszawa Małgorzata Kosowska-Piesio 226697813 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 33 Przedszkole nr 33 ul. Wilcza 55/63 Warszawa Iwona Zawiła-Urbanek 226297473 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem" Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem" Aleja Niepodległości 17 Warszawa Magdalena Satkowska 228486167 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza" Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza" ul. Szaserów 61a Warszawa Marzena Nowak 226105212 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi ul. Przy Agorze 12 Warszawa Katarzyna Pawlik 228347157 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 336 Przedszkole nr 336 ul. Siemiatycka 2 Warszawa Dorota Bogucka 226653616 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 337 Przedszkole nr 337 ul. Reżyserska 19 Warszawa Danuta Wirt 226643927 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka" Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka" ul. Włókiennicza 41 Warszawa Izabella Rudzka 228724146 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 34 Przedszkole nr 34 ul. Emilii Plater 25 Warszawa Danuta Woźniak 226296521 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" ul. Wojciecha Bogusławskiego 8a Warszawa Urszula Mirowska 226636628 przeglądaj
Ursus Przedszkole nr 343 Przedszkole nr 343 ul. Warszawska 53 Warszawa Teresa Brzezińska 222772113 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 344 Przedszkole nr 344 ul. Spartańska 2 Warszawa Mariola Futoma 512182010 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem" Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem" ul. Klaudyny 8 Warszawa Małgorzata Pakuła 228331585 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 348 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Kadetów 15A Warszawa Beata Senterkiewicz-Trendak 222772020 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 349 "Barcelonka" Przedszkole nr 349 "Barcelonka" ul. Barcelońska 8 Warszawa Bożena Mielnik 228428139 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 35 Przedszkole nr 35 ul. Wojciecha Górskiego 1 Warszawa Joanna Siudzińska 224122605 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj" Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj" ul. Wieluńska 12 Warszawa Agnieszka Januszyk 228363041 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej ul. Edwarda Warchałowskiego 4 Warszawa Lidia Gruchała 226431369 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 352 Przedszkole nr 352 ul. Leonida Teligi 3 Warszawa Monika Bachańska 226415221 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata" Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata" ul. Nowy Świat 41a Warszawa Małgorzata Jakubiak 228274467 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek" Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek" ul. Wernyhory 23 Warszawa Barbara Meyer-Kalicka 228472888 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 361 Przedszkole nr 361 ul. Włościańska 6a Warszawa Katarzyna Grzęda 226333892 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą" ul. Gwiaździsta 27 Warszawa Iwona Rode-Jaskółowska 228330391 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 366 Przedszkole nr 366 ul. Hawajska 7 Warszawa Ewa Wieczorek 226417222 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 370 Przedszkole nr 370 ul. Władysława Umińskiego 11 Warszawa Grażyna Kuczbajska 226138769 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 371 Przedszkole nr 371 ul. Stanisława Lencewicza 5 Warszawa Marta Pakulska 228377544 przeglądaj
Rembertów Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Admiralska 17 Warszawa Maria Chaber 222451162 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia" Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia" ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10a Warszawa Edyta Kozicka 226137572 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 381 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Stanisława Szobera 1/3 Warszawa Iwona Kaczmarczyk 226645635 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 384 "Tajemniczy Ogród" Przedszkole nr 384 "Tajemniczy Ogród" ul. Janusza Meissnera 8B Warszawa Bożena Orlińska 226136800 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 385 Przedszkole nr 385 ul. Andrzeja Romockiego "Morro" 10 Warszawa Grażyna Nowak 226438697 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 389 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapory" 3 Warszawa Włodzimierz Skarzyński 228378251 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 39 "Pod Topolami" Przedszkole nr 39 "Pod Topolami" ul. Dorycka 1 Warszawa Elżbieta Rogala 228350809 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 390 Przedszkole nr 390 ul. Secemińska 1 Warszawa Małgorzata Zarzycka 226382026 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 391 Przedszkole nr 391 ul. Czerniakowska 20a Warszawa Agnieszka Sokołowska 228403114 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka" Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka" ul. Afrykańska 14a Warszawa Ewa Jankowska 226172870 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9 Warszawa Karolina Sąntolak 226486551 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 397 "Ziarenko" Przedszkole nr 397 "Ziarenko" ul. Komorska 6 Warszawa Urszula Kacprzak 226106964 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 4 Przedszkole nr 4 ul. Elektoralna 15/17 Warszawa Beata Cieślak 226204246 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 400 Przedszkole nr 400 ul. Eugeniusza Lokajskiego 2 Warszawa Agnieszka Orłowska 226487212 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 401 Przedszkole nr 401 ul. Edwarda Dembowskiego 9 Warszawa Zofia Rusek 226415405 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 402 Przedszkole nr 402 ul. Rosy Bailly 11 Warszawa Agnieszka Przeniosło 228379166 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 403 Przedszkole nr 403 ul. Góralska 1 Warszawa Hanna Domagała 228371705 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 406 Przedszkole nr 406 ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 8 Warszawa Lucyna Rudko 226382424 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 407 Przedszkole nr 407 ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2 Warszawa Maria Bieniaszewska 222247028 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 409 "Królestwo Maciusia I" Przedszkole nr 409 "Królestwo Maciusia I" ul. Lwa Tołstoja 2 Warszawa Ewa Bojarska 228646107 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 41 "Wiślana Kropelka" Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Zbigniewa Herberta 12B Warszawa Joanna Bogdańska 228278725 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia" Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia" ul. Stanisława Augusta 77 Warszawa Elżbieta Karwowska 228105033 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pála Telekiego 8 Warszawa Agnieszka Szemberska 225440653 przeglądaj
Ursus Przedszkole nr 413 Przedszkole nr 413 ul. Górna Droga 10 Warszawa Hanna Załęska 222772106 przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 414 Przedszkole nr 414 ul. Mariana Hemara 8 Warszawa Monika Drojewska 227471071 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 Warszawa Ewa Wilk-Czerwińska 222522974 przeglądaj
Wilanów Przedszkole nr 416 Przedszkole nr 416 ul. Syta 123 Warszawa Anna Kozłowska 228580005 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 417 Przedszkole nr 417 ul. Muszlowa 17 Warszawa Edyta Sasim 226646006 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 419 Przedszkole nr 419 ul. Ryżowa 17 Warszawa Grażyna Zwierz 228630127 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 42 Przedszkole nr 42 ul. Agrykola 9 Warszawa Dagmara Fischer 228415725 przeglądaj
Wilanów Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka" ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 Warszawa Jolanta Kuźmińska 223972277 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 421 Przedszkole nr 421 ul. Cegłowska 13a Warszawa Elżbieta Pietrzykowska 228340803 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 422 Przedszkole nr 422 ul. Brązownicza 17 Warszawa Anna Skwarka 226696229 przeglądaj
Rembertów Przedszkole nr 423 Przedszkole nr 423 ul. Kadrowa 9 Warszawa Barbara Bogacka 662011490 przeglądaj
Wilanów Przedszkole nr 424 Przedszkole nr 424 ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J Warszawa Katarzyna Dreksler-Kowalik 225065460 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 425 Przedszkole nr 425 ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A Warszawa Dorota Maliszewska 226726516 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 426 Przedszkole nr 426 ul. Boguszewska 4 Warszawa Marzena Kierzkowska 226650563 przeglądaj
Wilanów Przedszkole nr 427 Przedszkole nr 427 ul. Radosna 11 Warszawa Anna Zakrzewska 226427761 przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 428 Przedszkole nr 428 ul. Myśliborska 35 Warszawa Tatiana Kłusek 794420227 przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 429 Przedszkole nr 429 ul. Skarbka z Gór 9A Warszawa Aneta Piotrowska-Barszcz 223002873 przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 430 Przedszkole nr 430 ul. Ceramiczna 11 Warszawa Justyna Kacprzyk przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 431 Przedszkole nr 431 ul. Kartograficzna 6 Warszawa Dorota Śmiarowska przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 432 Przedszkole nr 432 ul. Kuniecka 8 Warszawa Luiza Wajgelt 511177270 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 433 Przedszkole nr 433 ul. Ludwika Rydygiera 8A Warszawa Iwona Rurka 222772222 przeglądaj
Wesoła Przedszkole nr 434 Przedszkole nr 434 ul. Władysława Raczkiewicza (Wesoła) 116 Warszawa Ewa Marczyńska 222442902 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 435 Przedszkole nr 435 ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24 Warszawa Małgorzata Jabłońska 573085891 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 44 Przedszkole nr 44 ul. Ludna 8 Warszawa Barbara Strąk 226228944 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni" Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni" ul. Jordanowska 3 Warszawa Mariola Kruszyńska 226104442 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 47 "Mali Artyści" Przedszkole nr 47 "Mali Artyści" ul. Krochmalna 1 Warszawa Bożenna Wilczyńska 226209050 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" ul. Szaserów 119 Warszawa Joanna Wojtunik 226103604 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś" Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś" ul. Skalbmierska 12 Warszawa Anna Rak 228340012 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 5 ul. Okrąg 6b Warszawa Beata Dłutek 226216605 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 50 Przedszkole nr 50 ul. Ludwika Hirszfelda 11 Warszawa Anna Kwiatkowska 226448787 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja" Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja" ul. Wojciecha Chrzanowskiego 7 Warszawa Krystyna Smolińska 228100880 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 52 Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 8 Warszawa Elżbieta Mikołajczyk 226437293 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 54 Przedszkole nr 54 ul. Bracławska 8a Warszawa Elżbieta Jóźwik 228102740 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 55 im. "Polskich Podróżników" Przedszkole nr 55 im. "Polskich Podróżników" ul. Jana Cybisa 1 Warszawa Magdalena Borowiecka 226437685 przeglądaj
Wilanów Przedszkole nr 56 "Wesołe Kubusie " Przedszkole nr 56 "Wesołe Kubusie " ul. Gubinowska 28/30 Warszawa Ewa Popek-Kucharska 228424841 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 57 Przedszkole nr 57 ul. Pustelnicka 35 Warszawa Dorota Skolimowska 226106695 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu AK "Pięść" 4 Warszawa Iwona Pielech 228364513 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 59 Przedszkole nr 59 ul. Pruszkowska 10 Warszawa Joanna Płatek 228235107 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 60 Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42 Warszawa Izabela Bartosiewicz 228637273 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 61 Przedszkole nr 61 ul. Lelechowska 7 Warszawa Renata Krasnodębska 228221283 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 62 Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 Warszawa Anna Ławnik-Zawadzka 226322892 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 63 Przedszkole nr 63 ul. Bolkowska 4 Warszawa Katarzyna Gawinkowska-Bielińska 226656933 przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka ul. Porajów 3 Warszawa Krystyna Tyburc 228118067 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 66 Przedszkole nr 66 ul. Grójecka 93 Warszawa Małgorzata Łączyk 228221948 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 67 "Służewiaczek" Przedszkole nr 67 "Służewiaczek" ul. Sonaty 6a Warszawa Ewa Ignatowicz 228439710 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 69 Przedszkole nr 69 ul. Ludwika Narbutta 65/71 Warszawa Bogusława Wiśniewska 228490125 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 71 Przedszkole nr 71 ul. Śląska 50/52 Warszawa Dorota Babiak 228637451 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 72 Przedszkole nr 72 Aleja "Solidarności" 72B Warszawa Danuta Kazimierska 226211481 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 73 "Bajeczka" Przedszkole nr 73 "Bajeczka" ul. Tadeusza Sygietyńskiego 4A Warszawa Małgorzata Wasilewska 228100703 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" ul. Wolska 79 Warszawa Agnieszka Kozłowska 226322357 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 75 Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a Warszawa Justyna Masłowska 226642406 przeglądaj
Białołęka Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy ul. Odkryta 18 Warszawa Anna Kuśmierz-Siedlińska 228893334 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa" Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa" ul. Potrzebna 16 Warszawa Agnieszka Rowińska 228637293 przeglądaj
Włochy Przedszkole nr 78 Przedszkole nr 78 ul. Lechicka 12D Warszawa Elżbieta Wasiljew 228460961 przeglądaj
Ursynów Przedszkole nr 79 Przedszkole nr 79 ul. Kajakowa 10 Warszawa Anna Deptuła 226447464 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka" Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka" ul. Łukowa 4 Warszawa Alina Mazurek 228439525 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 81 Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21 Warszawa Marzenna Biernat 226790235 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 82 Przedszkole nr 82 ul. Natolińska 2 Warszawa Iwona Nidecka 226211710 przeglądaj
Mokotów Przedszkole nr 83 Przedszkole nr 83 ul. Stefana Batorego 35 Warszawa Mariola Ogrodowska 228259024 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 84 "Promyk" Przedszkole nr 84 "Promyk" ul. Dworcowa 1 Warszawa Barbara Puścian 226157545 przeglądaj
Wawer Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek" Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek" ul. Żegańska 27 Warszawa Krystyna Bułacińska 228124932 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 87 Przedszkole nr 87 ul. Władysława Broniewskiego 9d Warszawa Sylwia Ząbek 226334802 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem" Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem" ul. Poborzańska 19 Warszawa Agnieszka Zosiuk-Grodzka 228112101 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole nr 89 "Niezapominajka" Przedszkole nr 89 "Niezapominajka" ul. Kobielska 55a Warszawa Jolanta Zaluska-Podlasek 228103144 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 9 ul. Dzielna 5a Warszawa Dorota Karpińska 228310405 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 90 Przedszkole nr 90 ul. Turmoncka 7 Warszawa Edyta Jaskulska 228111060 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród" Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród" ul. Suwalska 34 Warszawa Małgorzata Bajszczak 228112304 przeglądaj
Wola Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole " Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole " ul. Jana Brożka 5 Warszawa Anna Zakrzewska 228361584 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" ul. Smoleńska 64 Warszawa Beata Gela 226799194 przeglądaj
Targówek Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I ul. Tadeusza Korzona 2 Warszawa Katarzyna Siwik 226790808 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole nr 96 Przedszkole nr 96 ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 Warszawa Marzena Skarbek-Kiełłczewska 228392839 przeglądaj
Bielany Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka" Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka" ul. Twardowska 23 Warszawa Eliza Stecka 228341341 przeglądaj
Bemowo Przedszkole nr 98 Przedszkole nr 98 ul. Legendy 12 Warszawa Hanna Piątek 226651160 przeglądaj
Ochota Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka ul. Siewierska 3 Warszawa Ewa Jakowlew 228222332 przeglądaj
Wawer Przedszkole Specjalne nr 104 w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Aleja Dzieci Polskich 20 Warszawa Grażyna Michalczuk 228151126 przeglądaj
Mokotów Przedszkole Specjalne nr 188 Przedszkole Specjalne nr 188 ul. Kielecka 20 Warszawa Irmina Jakubczak 228499417 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole Specjalne nr 208 Przedszkole Specjalne nr 208 ul. Dzielna 1a Warszawa Małgorzata Piechal 228313923 przeglądaj
Ursynów Przedszkole Specjalne nr 213 Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Leonida Teligi 1 Warszawa Michał Kopiczyński 226437559 przeglądaj
Bielany Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" ul. Ksawerego Pruszyńskiego 1 Warszawa Grażyna Szeplewicz 228340689 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole Specjalne nr 343 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego ul. Zakroczymska 6 Warszawa Małgorzata Jastrzębska 228313200 przeglądaj
Mokotów Przedszkole Specjalne nr 393 Przedszkole Specjalne nr 393 ul. Puławska 97 Warszawa Maria Kuźniewska-Zdrojowy 228450577 przeglądaj
Wola Przedszkole Specjalne nr 68 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Przedszkole Specjalne nr 68 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" ul. Ożarowska 75a Warszawa Alina Aniołczyk 228770204 przeglądaj
Ochota Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 ul. Siewierska 5/7 Warszawa Jolanta Brzezińska 228221157 przeglądaj
Wola Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej ul. Nowolipki 21a Warszawa Agnieszka Stypułkowska 228382191 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 ul. Stefanii Sempołowskiej 2a Warszawa Anna Dyńska 226284745 przeglądaj
Białołęka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" ul. Strumykowa 17 Warszawa Ewa Kulikowska 226765195 przeglądaj
Żoliborz Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 ul. Elbląska 63a Warszawa Elżbieta Kwiatkowska-Klarzak 226339082 przeglądaj
Praga Południe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej ul. Siennicka 19b Warszawa Małgorzata Sobieszczańska 228105459 przeglądaj
Bielany Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 "Baśniowa Kraina" Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 "Baśniowa Kraina" ul. Hansa Christiana Andersena 7 Warszawa Katarzyna Michalak 226631291 przeglądaj
Wola Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 ul. Jana Brożka 17 Warszawa Dorota Chmurska 228364665 przeglądaj
Bielany Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 "Kota Filemona" Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 "Kota Filemona" ul. Wergiliusza 15 Warszawa Danuta Skalska 226636069 przeglądaj
Bemowo Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Brygadzistów 18 Warszawa Emilia Wojdyła 226648758 przeglądaj
Wola Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat" Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat" ul. Szlenkierów 8 Warszawa Jadwiga Wojciechowska 226321131 przeglądaj
Ursus Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 ul. Jana Marcina Szancera 7 Warszawa Małgorzata Rolka 502739107 przeglądaj
Białołęka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" ul. Feliksa Pancera 3 Warszawa Ewa Szypryt 226148909 przeglądaj
Śródmieście Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 ul. Sowia 4 Warszawa Agata Tomala 228266562 przeglądaj
Ochota Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 ul. Rokosowska 2 Warszawa Dorota Potocka 228222321 przeglądaj
Wawer Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 ul. Krupnicza 3 Warszawa Maria Szypnicka 222772030 przeglądaj
Mokotów Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA" Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA" ul. Wiśniowa 56 Warszawa Monika Bubicz 228263916 przeglądaj
Ochota Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP" ul. Raszyńska 8/10 Warszawa Krzysztof Szamburski 228227717 przeglądaj
Ochota Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" ul. Raszyńska 8/10 Warszawa Maria Floryan 228227168 przeglądaj
Mokotów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ul. Bełska 5 Warszawa Jolanta Krzepicka 228485530 przeglądaj
Śródmieście Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku" Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku" Rynek Nowego Miasta 4 Warszawa Ewelina Roślik-Gwara 228315033 przeglądaj
Śródmieście Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Jezuicka 4 Warszawa Wojciech Feliksiak 222770601 przeglądaj
Śródmieście Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" ul. Myśliwiecka 9 Warszawa Mirosław Robak 226229110 przeglądaj
Śródmieście Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 – Europejski Dom Spotkań Młodzieży Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży ul. Smolna 30 Warszawa Henryk Głuski 228278952 przeglądaj
Wola Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 Syrenka Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 Syrenka ul. Karolkowa 53a Warszawa Krzysztof Kłopotowski 226328829 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 372 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 ul. Szczęśliwicka 56 Warszawa Dariusz Tomczak 228229895 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 390 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Halina Matuszewska 228882777 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej ul. Grzegorza Przemyka 5 Warszawa Krystyna Pawlaczyk 226713372 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37 Warszawa Magdalena Politańska 228360312 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga ul. św. Bonifacego 10 Warszawa Lidia Kumanek 226429844 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka ul. Wilcza 53 Warszawa Małgorzata Stalony 226288688 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza ul. Jasielska 49/53 Warszawa Kamila Izbińska 228234197 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 Warszawa Halina Chaber 226433303 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 ul. Jeziorna 5/9 Warszawa Danuta Kozakiewicz 228422455 przeglądaj
Wilanów Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Przyczółkowa 27 Warszawa Aniela Trefoń 226484935 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego ul. Nowoursynowska 210/212 Warszawa Anna Wielechowska 228439692 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich ul. Przygodna 2 Warszawa Stefan Dejneka 222771123 przeglądaj
Ursus Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej ul. Mariana Keniga 20 Warszawa Beata Olszewska 226670927 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41 Warszawa Grażyna Zając 228112962 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka ul. Remiszewska 40 Warszawa Magdalena Raboszuk 226794692 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej ul. Okrężna 80 Warszawa Grażyna Gozdecka 228422473 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5 Warszawa Małgorzata Stawiarska 228111534 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty ul. Pułku AK "Baszta" 3 Warszawa Małgorzata Mroczkowska 228447548 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich ul. Górnośląska 45 Warszawa Iwona Stępniak 226281141 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy" Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy" ul. Międzyborska 64/70 Warszawa Jadwiga Goralska 228103244 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza ul. Bartoszycka 45/47 Warszawa Małgorzata Wysocka 228729118 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza ul. Kowieńska 12/20 Warszawa Magdalena Czub 226193088 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Kadetów 15 Warszawa Beata Senterkiewicz-Trendak 226719387 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego ul. Grabowska 1 Warszawa Irena Trzciałkowska 228368516 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego ul. Antoniego Fontany 3 Warszawa Małgorzata Szerszeń 228342831 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta ul. Mieczysława Pożaryskiego 2 Warszawa Joanna Wichowska 222771119 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7 Warszawa Bożena Rutkowska 226325994 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Wilgi 19 Warszawa Beata Scelina 226152606 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 Warszawa Anna Gołygowska 226106772 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego Aleja Stanów Zjednoczonych 27 Warszawa Krystyna Jakubowska 226177232 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka ul. Domaniewska 33 Warszawa Jolanta Zauer-Nowak 228579146 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja ul. Ożarowska 69 Warszawa Julia Franczuk 228362873 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego ul. gen. Wiktora Thomméego 1 Warszawa Grażyna Żółtowska 226669404 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej ul. Powstańców Wielkopolskich 4 Warszawa Monika Mazanka 228226608 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza ul. Kazimierzowska 16 Warszawa Bożena Maciejewska 228441608 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna 13 Warszawa Beata Orczyk 228311327 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 Warszawa Mariola Frontczak 226496602 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" ul. Osiecka 28/32 Warszawa Marzena Żak 222771442 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40 Warszawa Renata Oszkiewicz 226320108 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego ul. Zwycięzców 44 Warszawa Anna Tkaczyk 226176328 przeglądaj
Wilanów Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego ul. Uprawna 9/17 Warszawa Katarzyna Potrzebowska 228429989 przeglądaj
Wesoła Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica ul. Armii Krajowej (Wesoła) 39 Warszawa Bogumiła Banasiak 227739052 przeglądaj
Wesoła Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej ul. Brata Alberta (Wesoła) 46 Warszawa Katarzyna Paroń-Bryła 227734204 przeglądaj
Wesoła Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich Trakt Brzeski (Wesoła) 18 Warszawa Lidia Chmielewska 227733925 przeglądaj
Wesoła Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego (Wesoła) 28 Warszawa Paweł Krajewski 227734003 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny ul. Trzech Budrysów 32 Warszawa Jolanta Zan-Szantroch 228222005 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 Warszawa Ewa Żochowska 226135878 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza ul. Leopolda Staffa 21 Warszawa Jacek Gałkiewicz 228340387 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego ul. Zwierzyniecka 10 Warszawa Bożena Czubaszek 228412136 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego ul. Bokserska 30 Warszawa Iwona Zawadzka 228432168 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I ul. Króla Maciusia 5 Warszawa Agata Kołodziejczyk 228121867 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich ul. Jana Bytnara "Rudego" 19 Warszawa Katarzyna Kołodziejczak-Śliwińska 228449685 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 203 Szkoła Podstawowa nr 203 ul. ks. Ignacego Skorupki 8 Warszawa Anna Oskroba 226213291 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich ul. Bajkowa 17/21 Warszawa Monika Prochot 226157343 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego ul. Spartańska 4 Warszawa Julita Paskudzka 228486888 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 ul. Bartnicza 2 Warszawa Małgorzata Kober 228111820 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny Aleja Władysława Reymonta 25 Warszawa Małgorzata Miller 226635569 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka ul. Karmelicka 13 Warszawa Marzena Tomaszewska 228310338 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka ul. Nowy Świat 21a Warszawa Ewa Grużewska-Kwiecień 228261747 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej ul. Czarnomorska 3 Warszawa Ewa Rozwadowska 228422287 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego ul. Kwatery Głównej 13 Warszawa Małgorzata Rydzewska 226106779 przeglądaj
Rembertów Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" ul. Ignacego Paderewskiego 45 Warszawa Halina Sawicka 226119433 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki ul. Michała Kajki 80/82 Warszawa Ewa Skiba 228120393 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego Aleja Jana Pawła II 26a Warszawa Bożena Olszewska 226202936 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 Warszawa Beata Urbanek-Żywica 226201740 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a Warszawa Ewa Chłosta 228381994 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 224 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 ul. Mińska 1/5 Warszawa Beata Giziewicz 228187021 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Jana Brożka 15 Warszawa Elżbieta Krużyńska 228361474 przeglądaj
Włochy Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 Warszawa Michał Plewa 228460381 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego ul. Wawelska 48 Warszawa Anna Kozyra 228250938 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego ul. Juranda ze Spychowa 10 Warszawa Anna Dziewulska 228110748 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 Warszawa Hanna Krupa 228381683 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23 Warszawa Magdalena Księżopolska 228364764 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 Warszawa Małgorzata Jarosik 228367942 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki Szkoła Podstawowa nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki ul. Białowieska 22 Warszawa Adam Zaporski 228102301 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 Warszawa Tomasz Ziewiec 226203915 przeglądaj
Rembertów Szkoła Podstawowa nr 254 im. Generała Franciszka Żymirskiego Zespół Szkół nr 74 ul. Niepołomicka 26 Warszawa Magdalena Saganowska 228798018 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida ul. Kamionkowska 36/44 Warszawa Małgorzata Wiaderna 228107367 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego ul. Podróżnicza 11 Warszawa Beata Pergałowska 228112440 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Bertolta Brechta 8 Warszawa Jadwiga Buler 226192385 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8 Warszawa Paweł Prusik 226204502 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki ul. Zakrzewska 24B Warszawa Barbara Rosz 228416097 przeglądaj
Wilanów Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego ul. Wiertnicza 26 Warszawa Ewelina Jankowska 222771500 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich ul. Szegedyńska 11 Warszawa Jan Orłowski 228345423 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 17 Warszawa Katarzyna Glinka 228232438 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Mariola Pietroń-Ratyńska 226634849 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada ul. Niegocińska 2 Warszawa Marek Hampel 228432611 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy ul. Stanisława Kasznicy 1 Warszawa Iwona Pyzowska 228346474 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej ul. Suwalska 29 Warszawa Maria Głowacka 228114940 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" I "HARNAŚ" Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" I "HARNAŚ" ul. Cyrklowa 1 Warszawa Zofia Filip 228103544 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego ul. Gościeradowska 18/20 Warszawa Bożena Wrzosek 226796533 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera ul. Turmoncka 20 Warszawa Beata Perkowska 228114055 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza ul. Władysława Broniewskiego 99a Warszawa Renata Kurlanc 226636773 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego ul. Fabryczna 19 Warszawa Jolanta Lulkowska 226287992 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego ul. Jana Kochanowskiego 8 Warszawa Iwona Krupińska 226331377 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza ul. Krakusa 2 Warszawa Alicja Marciniak 228113682 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gościniec 53 Warszawa Halina Malik 228414326 przeglądaj
Wilanów Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30 Warszawa Anna Jaczewska 228429360 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina ul. Koncertowa 8 Warszawa Mariusz Karczewski 226437123 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Tkaczy 27 Warszawa Marzena Mańkowska 226647313 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Barcelońska 8 Warszawa Teresa Szewczyk 228424261 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Kobiałka 49 Warszawa Bożena Smoczyńska 227417048 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7 Warszawa Jacek Strzyżewski 226412488 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny ul. Władysława Umińskiego 12 Warszawa Ewa Adamska 226711166 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 Warszawa Alicja Patalas 226412677 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3 Warszawa Iwona Turowska 228114007 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Stanisława Szobera 1/3 Warszawa Iwona Kaczmarczyk 226657275 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Andrzeja Romockiego "Morro" 10 Warszawa Izabela Konwerska-Barciak 226434514 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca ul. Marka Edelmana 2 Warszawa Anna Walczak 228310823 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 321 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapory" 3 Warszawa Włodzimierz Skarzyński 228363978 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy ul. Edwarda Dembowskiego 9 Warszawa Tomasz Górski 226417120 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Ludwika Hirszfelda 11 Warszawa Wioletta Krzyżanowska 226416356 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ul. Cieszyńska 8 Warszawa Beata Chudzyńska 228437346 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Witolda Małcużyńskiego 4 Warszawa Lucyna Bieniasz-Ząbek 228591720 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Zbigniewa Herberta 12B Warszawa Joanna Bogdańska 228278725 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 Warszawa Małgorzata Antonowicz 226494970 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 350 Zespół Szkół nr 48 im. Armii Krajowej ul. Karola Irzykowskiego 1a Warszawa Rafał Lisowski 226646193 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 Warszawa Małgorzata Kuna 228366418 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera ul. Josepha Conrada 6 Warszawa Monika Grabowska 226697581 przeglądaj
Wesoła Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" ul. Cieplarniana (Wesoła) 23 Warszawa Katarzyna Głusek-Wojciechowicz 222036255 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 355 Szkoła Podstawowa nr 355 ul. Ceramiczna 11 Warszawa Elżbieta Kozłowska 226752598 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 356 Szkoła Podstawowa nr 356 ul. Głębocka 66 Warszawa Anna Krakowska 226752594 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 357 Szkoła Podstawowa nr 357 ul. Zachodzącego Słońca 25 Warszawa Beata Ciesielska-Pocialik 224871212 przeglądaj
Wilanów Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 Warszawa Monika Wiącek 226516311 przeglądaj
Włochy Szkoła Podstawowa nr 359 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul. Promienista 12a Warszawa Małgorzata Michalska 228637304 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Szkoła Podstawowa nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego ul. gen. Waleriana Czumy 8 Warszawa Jolanta Komenda-Dziadukiewicz 226651438 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego ul. Rozłogi 10 Warszawa Mariola Moczoń 226665346 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz ul. Michała Elwira Andriollego 1 Warszawa Wojciech Barański 226382455 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego ul. Płużnicka 4 Warszawa Wanda Walkowiak 228112608 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II ul. Strumykowa 21 Warszawa Małgorzata Wiśniewska 225870981 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów ul. Przytulna 3 Warszawa Bożena Rutkowska 228110684 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" ul. Ostródzka 175 Warszawa Krystyna Sosnowska 226753799 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego ul. Stanisława Przybyszewskiego 45 Warszawa Danuta Rozmus 228340673 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 370 Zespół Szkół nr 49 ul. Lwa Tołstoja 2 Warszawa Urszula Krajewska 228359558 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego Zespół Szkół nr 59 ul. Jana III Sobieskiego 68 Warszawa Ewa Kacprzyk 228424792 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Angorska 2 Warszawa Katarzyna Spychała 226175724 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka ul. Boremlowska 6/12 Warszawa Lilla Fota-Giedz 226105992 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich ul. gen. Romana Abrahama 10 Warszawa Jolanta Kępka 226710842 przeglądaj
Rembertów Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte ul. gen. Karola Ziemskiego "Wachnowskiego" 22 Warszawa Dorota Jachnik 226119339 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" ul. Trocka 4 Warszawa Grzegorz Kaliski 226780180 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Bartnicza 8 Warszawa Emilia Walczak 228111912 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów ul. Turmoncka 2 Warszawa Hanna Kiljańska 228111908 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II ul. Krasiczyńska 4/6 Warszawa Maria Nawrocka-Rolewska 226756303 przeglądaj
Ursus Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Michała Drzymały 1 Warszawa Renata Wysokińska-Bakker 226627315 przeglądaj
Ursus Szkoła Podstawowa nr 382 Szkoła Podstawowa nr 382 ul. Konińska 2 Warszawa Agnieszka Jasitczak-Wolska 226684797 przeglądaj
Ursus Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Warszawska 63 Warszawa Elżbieta Nowicka 226670932 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10 Warszawa Marek Niegowski 226448461 przeglądaj
Wesoła Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Klimatyczna (Wesoła) 1 Warszawa Izabela Nowacka 227732335 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 Warszawa Bożena Jarzyna-Kekusz 226321460 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów ul. Marcina Kasprzaka 1/3 Warszawa Iwona Lisowska 226322317 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 Warszawa Jarosław Fonrath 228360341 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego ul. Smocza 19 Warszawa Elżbieta Milewska 228381105 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" ul. Filarecka 2 Warszawa Lidia Więckowska 228397963 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy" Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy" Aleja Wojska Polskiego 1a Warszawa Renata Kozłowska 228390745 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Józefa Sierakowskiego 9 Warszawa Joanna Stelmaszczyk 226192186 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej ul. Afrykańska 11 Warszawa Bożena Mossakowska 226176803 przeglądaj
Ursus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego ul. Walerego Sławka 9 Warszawa Ewa Gerełło 226626780 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Balkonowa 4 Warszawa Anna Nadolska-Buczyńska 228115843 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego ul. Wałbrzyska 5 Warszawa Teresa Konstanciak 228430853 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika ul. Stefanii Sempołowskiej 4 Warszawa Justyna Nowaczek 226292515 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi ul. Jagiellońska 7 Warszawa Bożena Ragus 226191468 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka" Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka" ul. Samarytanka 11a Warszawa Ewa Gałązka 226791445 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego ul. Rudzka 6 Warszawa Jacek Grzybowski 228336565 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego ul. Mieszka I 7 Warszawa Wiesława Dziklińska 226790343 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbaraska 3 Warszawa Marek Nowotka 228102882 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30 Warszawa Katarzyna Kupiec 226323746 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1 Warszawa Ewa Kozłowska 228335836 przeglądaj
Włochy Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego ul. Przepiórki 16/18 Warszawa Tamara Marczak 228635946 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 69 Szkoła Podstawowa nr 69 ul. Wiktorska 73 Warszawa Agnieszka Powęska 228443303 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino ul. Giordana Bruna 11 Warszawa Małgorzata Mazur 228253942 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa ul. Ludwika Michała Paca 44 Warszawa Dorota Binda 222771430 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej ul. Niecała 14 Warszawa Dorota Pykiel 228274006 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych ul. Poezji 5 Warszawa Maria Maciak 228729271 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk ul. Samogłoska 9 Warszawa Marzenna Narojek 228340992 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej ul. Aspekt 48 Warszawa Beata Sinicyn 226697937 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka 6 Warszawa Marzena Dąbrowska 226436026 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego ul. Radzymińska 227 Warszawa Zofia Rostek 226797895 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza ul. Ludwika Narbutta 14 Warszawa Marcin Jarkiewicz 228495682 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha ul. Koryncka 33 Warszawa Bartłomiej Wesołowski 228120128 przeglądaj
Włochy Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza ul. Radarowa 4b Warszawa Ada Kołakowska 228460932 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy ul. Przasnyska 18a Warszawa Magdalena Rupniewska 226339717 przeglądaj
Włochy Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. Cietrzewia 22a Warszawa Małgorzata Krasowska 228637312 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22 Warszawa Joanna Parfianowicz 226448587 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego ul. Spiska 1 Warszawa Agnieszka Tkaczyk 228220920 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery ul. Artura Grottgera 22 Warszawa Mariola Jakowicka 228410173 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Aleja Dzieci Polskich 20 Warszawa Grażyna Michalczuk 228151126 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 im. Stefana Starzyńskiego Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 im. Stefana Starzyńskiego ul. Różana 22/24 Warszawa Leokadia Ogonowska 228450571 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 ul. Stefana Czarnieckiego 49 Warszawa Jadwiga Boguszewska 228392252 przeglądaj
Rembertów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 ul. Strażacka 57 Warszawa Monika Zdrzyłowska 226735094 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa Specjalna nr 137 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Dr Grzegorza Maja ul. Patriotów 90 Warszawa Renata Chwedoruk 228729297 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 ul. Karolkowa 56 Warszawa Artur Królikowski 226329075 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 ul. Jana Chryzostoma Paska 10 Warszawa Elżbieta Darka 228332205 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167 ul. św. Bonifacego 81 Warszawa Maria Puchała 226515249 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej ul. Szczęśliwicka 45/47 Warszawa Elżbieta Nowakowska 228220642 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa Specjalna nr 179 Zespół Szkół Specjalnych nr 102 ul. Przedwiośnie 1 Warszawa Jolanta Marszycka-Suchecka 226130638 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa Specjalna nr 196 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego ul. Zakroczymska 6 Warszawa Małgorzata Jastrzębska 228313200 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 201 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 ul. Dolna 19 Warszawa Mariusz Sztyk 228412534 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej ul. Elektoralna 12/14 Warszawa Celina Maszke-Kaczorek 226203931 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1 Warszawa Małgorzata Olczyk 226709201 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 ul. Weterynaryjna 3 Warszawa Beata Domańska 228100782 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243 im. Eunice Kennedy Shriver Zespół Szkół Specjalnych nr 85 ul. Elektoralna 12/14 Warszawa Agnieszka Tymińska 226205772 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244 ul. Hafciarska 80/86 Warszawa Jolanta Oknińska 228126045 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 251 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ul. Bełska 5 Warszawa Jolanta Krzepicka 228485530 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24 Warszawa Alicja Kott 225098256 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka ul. Marcina Kasprzaka 17A Warszawa Agnieszka Żebrowska 223277365 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym ul. Żwirki i Wigury 63A Warszawa Anna Woźnica 223179405 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291 ul. Henryka Dembińskiego 1 Warszawa Daniel Kamiński 223530109 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 294 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ul. Jana III Sobieskiego 9 Warszawa Aneta Osowska 224582628 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku ul. Jana III Sobieskiego 93 Warszawa Ewa Bąk 228413561 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz ul. Białobrzeska 44 Warszawa Izabela Suwińska 226595675 przeglądaj
Wola Szkoła Podstawowa Specjalna nr 331 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 ul. Jana Brożka 26 Warszawa Sławomir Kubicz 228367873 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80 Warszawa Anna Prokopowicz 225690449 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa Specjalna nr 347 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Aleja Władysława Reymonta 16 Warszawa Małgorzata Gontarek 228348684 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa Specjalna nr 348 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 ul. Osowska 81 Warszawa Robert Lisewski 225169820 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa Specjalna nr 349 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 ul. Podmokła 4 Warszawa Marzena Wolska 226152750 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego Trakt Lubelski 40 Warszawa Małgorzata Jaroń 228729367 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa Specjalna nr 393 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "KĄT" ul. Zorzy 17 Warszawa Artur Lutarewicz 226133576 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 ul. Różana 22/24 Warszawa Artur Żuchowski 226354427 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 Zespół Szkół Specjalnych nr 90 ul. Augustyna Kordeckiego 54 Warszawa Danuta Wodyk-Wyczółkowska 226103421 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa Specjalna nr 51 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.dr Zofii Galewskiej ul. Koźmińska 7 Warszawa Beata Kotowska 226291610 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 ul. Tarchomińska 4 Warszawa Ewa Warszewska 226190505 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca ul. Bartnicza 2 Warszawa Maria Walczak 228110306 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 226 Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego Plac Trzech Krzyży 4/6 Warszawa Tadeusz Adamiec 226280431 przeglądaj
Mokotów Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego ul. Piaseczyńska 114/116 Warszawa Halina Hajnosz 228416681 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej ul. Zaułek (Białołeka) 34 Warszawa Alicja Waś 227416200 przeglądaj
Ursus Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 Warszawa Aldona Kalińska 226626405 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65 Warszawa Sylwester Kolibabski 228112381 przeglądaj
Rembertów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Dwóch Mieczy 5 Warszawa Anna Posmyk 226119566 przeglądaj
Ursus Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II ul. Orłów Piastowskich 47 Warszawa Magdalena Grabska 226674654 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija ul. Antoniego Fontany 1 Warszawa Ewa Rumińska 228346568 przeglądaj
Wawer Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia" ul. Wolna 36/38 Warszawa Bogumiła Rudnicka 222771138 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej ul. Jana Kasprowicza 107 Warszawa Iwona Żyła 228342678 przeglądaj
Bielany Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Wrzeciono 9 Warszawa Katarzyna Słyczko-Jarmołowicz 228341249 przeglądaj
Targówek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana ul. św. Hieronima 2 Warszawa Jolanta Saczuk 228111144 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego ul. Gorlicka 3 Warszawa Agnieszka Lis 226583430 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. ul. Kawęczyńska 2 Warszawa Małgorzata Ryder 226195382 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Brygadzistów 18 Warszawa Emilia Wojdyła 226649246 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena ul. Leonida Teligi 3 Warszawa Renata Podolecka 226415238 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 Warszawa Joanna Skopińska 226487929 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej ul. Oławska 3 Warszawa Krystyna Gawrjołek 226386128 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21a Warszawa Maria Marciniak 226765380 przeglądaj
Ursynów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Stefana Kopcińskiego 7 Warszawa Jolanta Kubalska 226438454 przeglądaj
Białołęka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15 Warszawa Danuta Nowakowska 226149030 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka ul. Otwocka 3 Warszawa Renata Wilczyńska 226190266 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" ul. Drewniana 8 Warszawa Beata Ostałowska 228278728 przeglądaj
Ochota Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia ul. Białobrzeska 27 Warszawa Renata Wrotniak 228222736 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana ul. Or-Ota 5 Warszawa Agnieszka Jajkiewicz-Sołtys 228394814 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego ul. Białostocka 10/18 Warszawa Bożena Ćwiklińska 226195501 przeglądaj
Bemowo Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II ul. Górczewska 201 Warszawa Barbara Makowska-Opala 226640699 przeglądaj
Włochy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch" ul. Malownicza 31 Warszawa Joanna Heropolitańska-Janik 228462202 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Policealna nr 1 Zespół Szkół nr 21 ul. Saska 78 Warszawa Marek Kupiecki 226173374 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 11 Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa Magdalena Jarosińska 228496218 przeglądaj
Ochota Szkoła Policealna nr 12 Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka 46 Warszawa Jerzy Tulik 228231436 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 13 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka 3 Warszawa Bogusława Pieńkowska 228404896 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 15 Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3 Warszawa Dorota Nasierowska 228485386 przeglądaj
Ochota Szkoła Policealna nr 16 Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" ul. Szczęśliwicka 56 Warszawa Zbigniew Chałas 228223252 przeglądaj
Ochota Szkoła Policealna nr 17 Zespół Szkół nr 26 ul. Urbanistów 3 Warszawa Roman Marciniak 228222031 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Policealna nr 18 Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Warszawa Alicja Puszkarska 228713576 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Policealna nr 20 Zespół Szkół nr 14 ul. Józefa Szanajcy 5 Warszawa Małgorzata Augustowska 226194713 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Policealna nr 21 Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa 86 Warszawa Marek Tomasiewicz 226193789 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Policealna nr 22 im. Stanisława Noakowskiego Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego ul. Przyrynek 9 Warszawa Katarzyna Majewska-Mrówczyńska 228310696 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Policealna nr 23 Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki 14 Warszawa Beata Prugar 228315261 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Policealna nr 25 Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego ul. Poznańska 6/8 Warszawa Marzena Cieślak 226285628 przeglądaj
Wola Szkoła Policealna nr 26 Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 Warszawa Arkadiusz Olejniczak 226204580 przeglądaj
Wola Szkoła Policealna nr 27 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 Aleja Jana Pawła II 69 Warszawa Piotr Zając 228380461 przeglądaj
Wola Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 Warszawa Arkadiusz Olejniczak 226204580 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 ul. Stanisława Noakowskiego 6 Warszawa Ewa Ałasa 228256915 przeglądaj
Wola Szkoła Policealna nr 30 Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 Warszawa Krzysztof Ślusarczyk 226320211 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Policealna nr 32 dla Dorosłych Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa Halina Szczur 228391223 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Policealna nr 33 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska 35 Warszawa Alicja Stańczyk 226633038 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Policealna nr 35 dla Dorosłych Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. Alojzego Felińskiego 13 Warszawa Maria Witomska-Rynkowska 228390041 przeglądaj
Targówek Szkoła Policealna nr 36 Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 Warszawa Mieczysław Pietrucha 227442415 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Policealna nr 37 dla Dorosłych Zespół Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 Warszawa Barbara Krakós 226211350 przeglądaj
Żoliborz Szkoła Policealna nr 39 Zespół Szkół nr 28 ul. gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa Luiza Tkacz 228443634 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Policealna nr 4 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 Warszawa Dorota Lipińska 228311683 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 ul. Mińska 1/5 Warszawa Beata Giziewicz 228187021 przeglądaj
Targówek Szkoła Policealna nr 45 dla Dorosłych Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego ul. św. Jacka Odrowąża 75 Warszawa Jolanta Malinowska-Bednarska 228110113 przeglądaj
Wola Szkoła Policealna nr 48 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Halina Matuszewska 228882777 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 49 dla Dorosłych Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 Warszawa Sławomir Kasprzak 226464499 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 5 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 Warszawa Sławomir Kasprzak 226464499 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 50 dla Dorosłych Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa Magdalena Jarosińska 228496218 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 51 dla Dorosłych Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3 Warszawa Dorota Nasierowska 228485386 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 52 dla Dorosłych Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka 3 Warszawa Bogusława Pieńkowska 228404896 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Policealna nr 53 dla Dorosłych Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego ul. Ratuszowa 13 Warszawa Jan Grądzki 226193058 przeglądaj
Bielany Szkoła Policealna nr 6 Zespół Szkół nr 18 ul. Stefana Żeromskiego 81 Warszawa Elżbieta Królak 228347201 przeglądaj
Wola Szkoła Policealna nr 7 Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 Warszawa Grażyna Dobrzyńska-Klepacz 228387091 przeglądaj
Mokotów Szkoła Policealna nr 9 Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Fryderyka Joliot-Curie 13 Warszawa Halina Rogowska-Oktaba 228446663 przeglądaj
Wola Szkoła Policealna Specjalna nr 40 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego ul. Łucka 17/23 Warszawa Anna Stopińska 226242891 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Kazimierza Kirejczyka Zespół Szkół Specjalnych nr 105 ul. Długa 9 Warszawa Elżbieta Kostrzewa 228311855 przeglądaj
Praga Północ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 Zespół Szkół Specjalnych nr 38 ul. Namysłowska 10 Warszawa Ewa Mielczarska-Syskowska 226197234 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 Zespół Szkół Specjalnych nr 89 ul. Skaryszewska 8 Warszawa Małgorzata Rosa 226190080 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego Plac Trzech Krzyży 4/6 Warszawa Tadeusz Adamiec 226280431 przeglądaj
Śródmieście Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 im. Eunice Kennedy Shriver Zespół Szkół Specjalnych nr 85 ul. Elektoralna 12/14 Warszawa Agnieszka Tymińska 226205772 przeglądaj
Praga Południe Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6 Zespół Szkół Specjalnych nr 90 ul. Augustyna Kordeckiego 54 Warszawa Danuta Wodyk-Wyczółkowska 226103421 przeglądaj
Mokotów Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ul. Bełska 5 Warszawa Jolanta Krzepicka 228485530 przeglądaj
Wawer Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 8 Zespół Szkół Specjalnych nr 102 ul. Przedwiośnie 1 Warszawa Jolanta Marszycka-Suchecka 226130638 przeglądaj
Śródmieście Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego ul. Przyrynek 9 Warszawa Katarzyna Majewska-Mrówczyńska 228310696 przeglądaj
Wola Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa Halina Matuszewska 228882777 przeglądaj
Śródmieście Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego Zespół Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 Warszawa Barbara Krakós 226211350 przeglądaj
Śródmieście Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 Warszawa Dorota Lipińska 228311683 przeglądaj
Bielany Technikum Ekonomiczne nr 5 Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi ul. Stefana Żeromskiego 22/28 Warszawa Sławomir Sawicki 228343264 przeglądaj
Mokotów Technikum Ekonomiczne nr 8 Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Fryderyka Joliot-Curie 13 Warszawa Halina Rogowska-Oktaba 228446663 przeglądaj
Wola Technikum Elektroniczne nr 1 Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 Warszawa Krzysztof Ślusarczyk 226320211 przeglądaj
Żoliborz Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa Halina Szczur 228391223 przeglądaj
Żoliborz Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku Zespół Szkół nr 28 ul. gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa Luiza Tkacz 228443634 przeglądaj
Śródmieście Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. Emiliana Konopczyńskiego 4 Warszawa Bożena Grzelewska 228264380 przeglądaj
Wola Technikum Fototechniczne Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 Warszawa Grażyna Dobrzyńska-Klepacz 228387091 przeglądaj
Praga Południe Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 Warszawa Anna Chylińska 228100489 przeglądaj
Śródmieście Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego ul. Poznańska 6/8 Warszawa Marzena Cieślak 226285628 przeglądaj
Praga Północ Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka Zespół Szkół nr 14 ul. Józefa Szanajcy 5 Warszawa Małgorzata Augustowska 226194713 przeglądaj
Mokotów Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka 3 Warszawa Bogusława Pieńkowska 228404896 przeglądaj
Śródmieście Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Polna 7 Warszawa Izabela Rzepka 228250252 przeglądaj
Bielany Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego Zespół Szkół nr 18 ul. Stefana Żeromskiego 81 Warszawa Elżbieta Królak 228347201 przeglądaj
Praga Północ Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 Warszawa Beata Doroś-Woźniak 226194540 przeglądaj
Żoliborz Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. Alojzego Felińskiego 13 Warszawa Maria Witomska-Rynkowska 228390041 przeglądaj
Mokotów Technikum Mechatroniczne nr 1 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 Warszawa Sławomir Kasprzak 226464499 przeglądaj
Ochota Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka 46 Warszawa Jerzy Tulik 228231436 przeglądaj
Targówek Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego ul. św. Jacka Odrowąża 75 Warszawa Jolanta Malinowska-Bednarska 228110113 przeglądaj
Praga Południe Technikum nr 12 Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15 Warszawa Barbara Mierzwa 222771416 przeglądaj
Praga Południe Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 Warszawa Jan Pilczuk 228105423 przeglądaj
Praga Północ Technikum nr 20 Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego ul. Ratuszowa 13 Warszawa Jan Grądzki 226193058 przeglądaj
Wola Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 Warszawa Jolanta Pindelska 228364062 przeglądaj
Ochota Technikum nr 24 Zespół Szkół nr 26 ul. Urbanistów 3 Warszawa Roman Marciniak 228222031 przeglądaj
Bielany Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10 Warszawa Ewa Gumieniak 228332868 przeglądaj
Wola Technikum nr 26 Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55a Warszawa Małgorzata Pruszyńska 228386063 przeglądaj
Praga Południe Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego Zespół Szkół nr 21 ul. Saska 78 Warszawa Marek Kupiecki 226173374 przeglądaj
Wola Technikum nr 29 Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 Warszawa Arkadiusz Olejniczak 226205051 przeglądaj
Wola Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46 Warszawa Paweł Mirecki 226209344 przeglądaj
Targówek Technikum nr 30 Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 Warszawa Mieczysław Pietrucha 227442415 przeglądaj
Praga Północ Technikum nr 6 Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa 86 Warszawa Marek Tomasiewicz 226193789 przeglądaj
Ochota Technikum nr 7 Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" ul. Szczęśliwicka 56 Warszawa Zbigniew Chałas 228223252 przeglądaj
Ursus Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zespół Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy 42 Warszawa Katarzyna Konczewska 226626281 przeglądaj
Włochy Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 Warszawa Ryszard Szczepański 228460942 przeglądaj
Mokotów Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa Magdalena Jarosińska 228496218 przeglądaj
Mokotów Technikum Ogrodnicze Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3 Warszawa Dorota Nasierowska 228485386 przeglądaj
Śródmieście Technikum Poligraficzne Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki 14 Warszawa Beata Prugar 228315261 przeglądaj
Ochota Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 ul. Szczęśliwicka 56 Warszawa Bożena Stawarz 228240545 przeglądaj
Wola Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 Aleja Jana Pawła II 69 Warszawa Piotr Zając 228380461 przeglądaj
Żoliborz Technikum Samochodowe nr 3 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska 35 Warszawa Alicja Stańczyk 226633038 przeglądaj
Śródmieście Technikum Specjalne nr 28 Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego Plac Trzech Krzyży 4/6 Warszawa Tadeusz Adamiec 226280431 przeglądaj
Wola Technikum Specjalne nr 31 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego ul. Łucka 17/23 Warszawa Anna Stopińska 226242891 przeglądaj
Praga Południe Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 Warszawa Małgorzata Wiśniewska 226103588 przeglądaj
Praga Południe Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Warszawa Alicja Puszkarska 228713576 przeglądaj
Śródmieście V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego ul. Nowolipie 8 Warszawa Mirosław Sosnowski 228314804 przeglądaj
Wola V Ogród Jordanowski Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Ludwiki 2/4 Warszawa Magdalena Borucka 511761462 przeglądaj
Mokotów VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana ul. Wiktorska 30/32 Warszawa Seweryn Szatkowski 228441368 przeglądaj
Ochota VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. Wawelska 46 Warszawa Agata Dowgird 228250553 przeglądaj
Praga Północ VII Ogród Jordanowski VII Ogród Jordanowski ul. Namysłowska 21 Warszawa Elżbieta Sobiecka 226198993 przeglądaj
Praga Północ VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV ul. Jagiellońska 38 Warszawa Małgorzata Dąbrowska 226192745 przeglądaj
Targówek VIII Ogród Jordanowski VIII Ogród Jordanowski ul. Suwalska 13 Warszawa Katarzyna Patrzyczna 228113988 przeglądaj
Śródmieście Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ul. Stara 4 Warszawa Arkadiusz Walczak 226280179 przeglądaj
Mokotów X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi ul. Jana Pawła Woronicza 8 Warszawa Ewa Burzyk 228540910 przeglądaj
Wola XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 Warszawa Jolanta Pindelska 228364062 przeglądaj
Bielany XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka ul. Gwiaździsta 35 Warszawa Anna Pawłowska 228330258 przeglądaj
Praga Południe XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 Warszawa Bożena Gromadzka 226719927 przeglądaj
Praga Południe XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Warszawa Alicja Puszkarska 228713576 przeglądaj
Praga Południe XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15 Warszawa Barbara Mierzwa 222771416 przeglądaj
Śródmieście XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Plac Stanisława Małachowskiego 1 Warszawa Jerzy Dzik 228286315 przeglądaj
Wola XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 Warszawa Elżbieta Wysmołek 226208260 przeglądaj
Targówek XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli ul. Oszmiańska 23/25 Warszawa Izabela Pielat-Świerczyńska 226793862 przeglądaj
Ochota XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Nowowiejska 37a Warszawa Regina Lewkowicz 228251325 przeglądaj
Praga Południe XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy ul. Zbaraska 1 Warszawa Anna Piekarska 228103829 przeglądaj
Wola XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego ul. Platynowa 1 Warszawa Anna Szczepańska-Filipp 226209968 przeglądaj
Bielany XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela ul. Kiwerska 3 Warszawa Izabela Muszyńska 228331333 przeglądaj
Mokotów XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 22 Warszawa Mariola Borowska 228496964 przeglądaj
Mokotów XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego ul. Mahatmy Gandhiego 13 Warszawa Agnieszka Walczak 228440085 przeglądaj
Mokotów XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego ul. Dolna 6 Warszawa Bogdan Sekinda 228403648 przeglądaj
Mokotów XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 Warszawa Renata Zygrzak 228441321 przeglądaj
Wola XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26 Warszawa Agata Pallasch 228383532 przeglądaj
Targówek XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego ul. Żuromińska 4 Warszawa Marek Nocuła 228110263 przeglądaj
Praga Południe XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Międzyborska 64/70 Warszawa Anna Graf 228102201 przeglądaj
Ochota XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego ul. Szczęśliwicka 50/54 Warszawa Katarzyna Cozel-Starewicz 228220658 przeglądaj
Śródmieście XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej ul. Klonowa 16 Warszawa Joanna Chrapkowska 228493734 przeglądaj
Żoliborz XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 Warszawa Monika Nawrocka 226636894 przeglądaj
Śródmieście XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego ul. Elektoralna 5/7 Warszawa Piotr Golinowski 226203833 przeglądaj
Śródmieście XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego ul. Smolna 30 Warszawa Edyta Ołdakowska-Dębek 228278949 przeglądaj
Praga Północ XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 Warszawa Beata Doroś-Woźniak 226194540 przeglądaj
Ochota XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja ul. Grójecka 93 Warszawa Joanna Stocka 228222102 przeglądaj
Bielany XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti ul. Leopolda Staffa 111 Warszawa Zbigniew Ślęzakowski 228340357 przeglądaj
Praga Południe XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4 Warszawa Małgorzata Karpezo 225169161 przeglądaj
Wola XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60 Warszawa Ryszard Wojciechowski 228364292 przeglądaj
Wawer XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego ul. Halna 20 Warszawa Anna Czubarowicz 222772012 przeglądaj
Wawer XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "KUBY" XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "KUBY" ul. Alpejska 16 Warszawa Aneta Zakrzewska 222771101 przeglądaj
Śródmieście XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego ul. Polna 5 Warszawa Anna Koszycka 228250172 przeglądaj
Mokotów XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego ul. Wiktorska 99 Warszawa Marek Świderek 228442921 przeglądaj
Wola XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3 Warszawa Marcin Jaroszewski 228385082 przeglądaj
Śródmieście XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Grota-Roweckiego Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 Warszawa Dorota Lipińska 228311683 przeglądaj
Wola XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 Warszawa Justyna Matejczyk 226327570 przeglądaj
Mokotów XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa ul. Zakrzewska 24A Warszawa Anita Omelańczuk 228410693 przeglądaj
Bielany XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego ul. Bogumiła Zuga 16 Warszawa Paweł Gmitrzuk 226338515 przeglądaj
Praga Południe XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa ul. Zwycięzców 7/9 Warszawa Anna Naja 226177413 przeglądaj
Śródmieście XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Świętokrzyska 1 Warszawa Bogdan Madej 228279577 przeglądaj
Wilanów XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego ul. Wiertnicza 26 Warszawa Ewelina Jankowska 222771500 przeglądaj