Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedszkolaki

11 stycznia, 2018 - 10:02
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 2 marca br.
30 sierpnia, 2017 - 14:08
Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych
21 sierpnia, 2017 - 15:39
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - kontakt telefoniczny
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
14 czerwca, 2017 - 15:29
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
16 maja, 2017 - 12:36
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły
15 maja, 2017 - 15:53
Obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
29 marca, 2017 - 14:00
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
21 marca, 2017 - 15:12
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
17 marca, 2017 - 11:54
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
Sześciolatek, który będzie realizował obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, przyjmowany jest do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
17 marca, 2017 - 11:00
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.
17 marca, 2017 - 11:00
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:05
Miejsce zamieszkania kandydata
W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
1 marca, 2017 - 09:54
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych