Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Po gimnazjum

12 września, 2017 - 15:40
Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
25 sierpnia, 2017 - 15:38
Wyniki rekrutacji uzupełniającej
14 lipca, 2017 - 09:43
Listy przyjętych, rekrutacja uzupełniająca
7 lipca, 2017 - 16:02
Komunikat w sprawie zaświadczeń lekarskich dla uczniów zakwalifikowanych do techników i branżowych szkół I stopnia
5 lipca, 2017 - 15:17
Listy zakwalifikowanych, potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły
23 czerwca, 2017 - 15:52
Poświadczanie zgodności kopii z oryginałem świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora szkoły
22 czerwca, 2017 - 16:46
Podgląd i wprowadzanie osiągnięć, składanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
22 czerwca, 2017 - 10:52
Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci
W związku z problemami technicznymi elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 informujemy, że po powiadomieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty termin zmiany wyboru szkół został wydłużony do 20 czerwca do godz. 15.00.
Zagrzewamy do nauki
19 czerwca, 2017 - 09:29
Rekrutacja do klasy pierwszej w zawodzie technik energetyk w Technikum Elektrycznym Nr 2
Technikum Elektryczne Nr 2 im. Synów Pułku, szkoła partnerska programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki”, prowadzi nabór do klas o profilach: technik energetyk, technik elektryk i technik teleinformatyk.
14 czerwca, 2017 - 13:52
Zmiana wyboru szkół/oddziałów
22 maja, 2017 - 08:50
Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych/międzynarodowych i ogólnodostępnych – dodatkowe sprawdziany
17 maja, 2017 - 09:22
Informacja telefoniczna – rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
12 maja, 2017 - 13:34
Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia
8 maja, 2017 - 10:33
Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018
28 kwietnia, 2017 - 15:11
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
21 kwietnia, 2017 - 15:43
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
19 kwietnia, 2017 - 16:01
„Dni otwarte” w szkołach ponadgimnazjalnych
14 kwietnia, 2017 - 12:00
Plan naboru na rok szkolny 2017/2018, informacja o średniej liczbie punktów kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2016/2017
23 stycznia, 2017 - 14:18
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018