Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Drogi Rodzicu, przypominamy, że jeśli Twoja szkoła jest na liście strajkujących nie oznacza to jeszcze, że od 8 kwietnia będzie zamknięta, ale niestety musisz się liczyć i z tym rozwiązaniem.

opublikowany: czwartek, 4 kwietnia, 2019 - 10:24
zaktualizowany: czwartek, 4 kwietnia, 2019 - 10:45

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się bezpośrednio ze szkołą.

Aby zapewnić w pierwszych dniach strajku swojemu dziecku opiekę możesz skorzystać z:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu na żądanie,
  • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 16 godzin albo 2 dni na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),

 Dodatkowo, gdy masz dziecko do lat 8 a Twoja szkoła będzie zamknięta i zostałeś o tym poinformowany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia to możesz skorzystać z:

  • zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W celu skorzystania z zasiłku:

1. Przedstaw pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

2. Następnie wypełnij wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

 

Instrukcja wypełnienia druków w załączniku

Pliki do pobrania: