Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja cudzoziemców

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 16 września, 2015 - 13:50
Edukacja dzieci cudzoziemskich

Obecność ponad tysiąca dzieci cudzoziemskich w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta stołecznego Warszawy wyznacza środowisku oświatowemu nowe zadania dydaktyczne i wychowawcze. Edukacja dzieci cudzoziemskich łączy się z edukacją międzykulturową i edukacją wielokulturową, z kształtowaniem kompetencji społecznych potrzebnych uczniom i nauczycielom do życia w wielokulturowym otoczeniu. Obecność w szkole dziecka cudzoziemskiego – migranta czy uchodźcy to praktyczna lekcja tolerancji i szacunku wobec inności. Jej pomyślny przebieg zależy od wielu czynników: przygotowania dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników administracji szkolnej, współdziałania z rodzicami – polskimi i cudzoziemskimi, umiejętnej współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się cudzoziemcami, a także wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Pliki do pobrania: